สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) (21/03/2561)
yvxzfvuh (20/03/2561)
วช. แถลงข่าวงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 : ภาคใต้" (Regional Research 2018) (15/03/2561)
cszigtmc (15/03/2561)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 9 มีนาคม 2561 (12/03/2561)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“ทูตวีรชัย”แจงภาคเอกชนผู้นำเข้าระดับโลกตอบรับเชื่อมั่นระบบการแก้ไขปัญหาประมงไอยูยูและแรงงานของไทยเดินถูกทาง ด้านวอลล์มาร์ทยกไทยผู้นำแก้ปัญหาแรงงานในภูมิภาคอาเซียน หนุนช่วยร่วมมือขยายผลประเทศเพื่อนบ้าน (19/03/2561)
“รมช.ลักษณ์” ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563 (19/03/2561)
“รมช.วิวัฒน์” เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 66 ปี มุ่งพัฒนาสหกรณ์ให้มีระบบบริหารจัดการบัญชีที่โปร่งใสและเข้มแข็ง (19/03/2561)
“กฤษฎา”เผยอินโดนีเซียสนใจมาตรการลดกรีด 3 เดือน หลังเชิญ 4 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกร่วมหารือครั้งแรก เพื่อติดตามมาตรการควบคุมโควตาส่งออก หวังสร้างเสถียรภาพราคา (12/03/2561)
กระทรวงเกษตรฯ หนุนงานวิจัยปาล์มน้ำมัน มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เร่งเสริมกำลังชาวสวนปาล์ม เน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รองรับเข้าสู่การผลิตปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืน (12/03/2561)
     
กระทรวงพาณิชย์
“พาณิชย์” ติดอาวุธเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนม รองรับการเปิดเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ปั้นแบรนด์นมดันขยายส่งออก (29/01/2561)
‘พาณิชย์’ จัดงานสัมมนาใหญ่ ดึงผู้เชี่ยวชาญเร่งขยายผลการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่น (29/01/2561)
ปลดล็อคการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้ตัวแทนยื่นจดทะเบียนได้ สะดวก ง่ายกว่าเดิม (29/01/2561)
พาณิชย์มอบรางวัล DBD Wellness Service Awards 2017 ยกระดับ 3 ธุรกิจบริการ ให้พร้อมรองรับ Mega Trend โลก (29/01/2561)
เทรนด์รักสุขภาพไทย ‘บูม..หนักมาก’ กรมพัฒน์ฯ เช็คสถานการณ์ลงทุน พบ..! ธุรกิจด้านสุขภาพจดทะเบียนเพิ่มสูงสุดในรอบ 5 ปี (29/01/2561)
     
กระทรวงแรงงาน
ก.แรงงาน เปิดศูนย์ OSS กทม. เพิ่ม ๒ แห่ง ทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ก่อนครบกำหนด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (07/03/2561)
“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” (07/03/2561)
ทูตญี่ปุ่น เข้าพบ “พล.ต.อ. อดุลย์ฯ ” หารือส่งเสริมแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงาน (07/03/2561)
ก.แรงงาน จัดทำกรอบรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (07/03/2561)
ก.แรงงาน พัฒนาทรัพยากรแรงงานภาคเอกชน (07/03/2561)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561 (21/03/2561)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ประจำปี 2561 และรางวัลร้านอาหารดีเด่นด้านสุขาภิบาล ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในท่าอากาศยาน (20/03/2561)
กรมท่าอากาศยานร่วมงาน Routes Asia 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย (20/03/2561)
ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดให้บริการประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) เพิ่มเติม ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (20/03/2561)
กรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด พัฒนาเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยารูปแบบใหม่ (20/03/2561)
     
กระทรวงสาธารณสุข
สธ. มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 เพิ่มศักยภาพเป็น อสม.4.0 (20/03/2561)
ปลัดสธ.แนะผู้สัมผัส สุนัข แมว ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า พบแพทย์ทันทีเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรค (19/03/2561)
หมอฟัน แนะ 5 วิธีลดอาการเสียวฟัน (18/03/2561)
จังหวัดพังงา ส่งชุดเฉพาะกิจพร้อมเรือพยาบาลฉุกเฉิน ดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเล (17/03/2561)
รมว.สธ. ขอให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (16/03/2561)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรี ก.อุตฯ ร่วมงานสัมมนาก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย รับความท้าทายอย่างมั่นคง (20/03/2561)
งานแถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase Iและพิธีเปิดโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 3 (SME Promotion Project III) (16/03/2561)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน” (14/03/2561)
“อุตตม” ลุยสมุทรสาคร ดัน Seafood ตามแผนรัฐบาล พร้อมดึงไทยยูเนี่ยน เป็น SeaFood Big Brother ช่วยSME (06/03/2561)
กระทรวงอุตสาหกรรม พบข้อบ่งชี้การรั่วไหลของน้ำจากบ่อเก็บกากแร่ที่ ๑ ของบริษัท อัคราฯ (01/03/2561)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. กำชับทีม One Home ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.กาฬสินธุ์ สมุทรปราการ นครปฐม และตาก (13/03/2561)
รมว.พม. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการบ้านมั่นคง สหกรณ์เลียบคลองสองสามัคคี จำกัด (12/03/2561)
พม. จัดงานวันสตรีสากลปี 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” เพื่อร่วมพัฒนาประเทศสู่การยอมรับในเวทีโลก (12/03/2561)
รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดสถานธนานุเคราะห์แห่งแรกของภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี (12/03/2561)
พม. จัดประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อสร้างชีวิตใหม่ : สำรวจการส่งผู้เสียหายคืนสู่สังคมที่ประสบความสำเร็จ และหาวิธีที่ดีเพื่อส่งเสริมกรณีตัวอย่าง” (12/03/2561)
     
กระทรวงยุติธรรม
"บังคับคดี" เตรียมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่ EEC (20/03/2561)
กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลักลอบใส่สารต้องห้าม (20/03/2561)
กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีพูดคุย เรื่อง "Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล" (12/03/2561)
ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ (12/03/2561)
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน (02/03/2561)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองสมคิด ติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาประเทศ Thailind 4.0 (23/01/2561)
รวท.สุวิทย์ เข้าเยี่ยม ‘วศ.’ ชมผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน มุ่งตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 (23/01/2561)
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 (23/01/2561)
ออท.เยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีวิทย์ฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (23/01/2561)
เปิดเส้นทางสร้างสรรค์เทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ พาเหล่านักวิทย์น้อย เดินเท้าท่องบน‘ถนนสายวิทยาศาสตร์’ เที่ยววันเด็ก ปี 2561 (23/01/2561)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (20/03/2561)
ก.ท่องเที่ยวฯ ยึดหลัก 3 ป. สร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นผลักดันการท่องเที่ยวไทย ยืนยัน พร้อมเปิดศูนย์ TAC ครบทั้งประเทศปี 62 (20/03/2561)
“ปลัดฯ พงษ์ภาณุ” สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อม รองรับนักท่องเที่ยวตามรอย “ออเจ้า..บุพเพสันนิวาส” (20/03/2561)
เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ ให้ขยะ (ใต้น้ำ) เป็นศูนย์ (20/03/2561)
รมว.ท่องเที่ยวฯ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยง (20/03/2561)
     
กระทรวงการคลัง
ชี้แจงประเด็นกำลังซื้อทรุดหนักสุดรอบ 10 ปี (20/03/2561)
“สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ สูงกว่าเป้าหมาย 30% ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง” (20/03/2561)
กรมสรรพากรให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (20/03/2561)
กรมศุลกากรแถลงข่าวชี้แจง กรณีมีประเด็นตามโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรของติดตัวผู้โดยสาร ที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน (13/03/2561)
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดเพชรบุรี (13/03/2561)
     
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชยและกระทรวงพลังงานชวยลดสต็อกน้ํามันปาลมดิบในประเทศ (07/03/2561)
ราคาขายปลีกกาซ LPG เดือน ก.พ. 2561 คงเดิม ที่ 19.82 บาทตอกิโลกรัม (07/03/2561)
ก.พลังงาน มั่นใจเดินหนารวมขบวนการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” (07/03/2561)
ก.พลังงาน เดินหนาตรวจเยี่ยมโครงการสําคัญ จ.ตราดและจันทบุรี ชูโครงการพลังน้ํา “คิรีธาร” และ“คลองทุงเพล” (07/03/2561)
คณะกรรมการปฏิรูปดานพลังงาน ชูโรดแมปปฏิรูป 6 ดาน (07/03/2561)
     
กระทรวงมหาดไทย
กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใสไร้สินบน (16/03/2561)
ปภ. ประสานพลัง อปพร. เครือข่ายป้องกันภัย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน (16/03/2561)
ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือพายุฤดูร้อน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน (16/03/2561)
มหาดไทยเร่งติดตามความก้าวหน้าตามมาตรการพัฒนาตลาดประชารัฐระยะต่อไป (16/03/2561)
มหาดไทยจับมือยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุด วางกรอบการสร้างการรับรู้ประชาชน เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (16/03/2561)
     
กระทรวงกลาโหม
สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บันห์ นำคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา - ไทย ( General Border Committee : GBC ) ถกความร่วมมือด้านความมั่นคง รับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าตามแนวชายแดน ที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น (20/03/2561)
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ร่วมประชุมขับเคลื่อนรับมือ ผลผลิตปาล์มน้ำมันโลก และภายในประเทศที่มากขึ้นในปี ๖๑ (20/03/2561)
รอง นรม.และรมว.กห. สั่งการทุกเหล่าทัพ เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่ภาคตะวันออก ต่อเนื่องถึงพื้นที่ภาคกลาง (20/03/2561)
“สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง” จะลงพื้นที่พบปะกับประชาชน ๒๑ มี.ค.นี้ เชื่อมั่นว่า ความเข้าใจ และร่วมมือกันในสำนึกและหน้าที่ จะปลุกพลังความสามัคคีของสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน (20/03/2561)
คณะกรรมการชายแดน ไทย - มาเลเซีย ถกขยายความร่วมมือชายแดน เน้นกระชับทำงานร่วมกันมากขึ้น ทุกระดับ บนความโปร่งใส เชื่อมั่นและไว้วางใจกัน (20/03/2561)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 - 2564 (20/03/2561)
อ.ส.พ. เปิดตัว Mobile Application botany4thai “รอบรู้เรื่องพรรณไม้ ง่ายนิดเดียว” (20/03/2561)
โครงการ "บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561" (20/03/2561)
บิ๊กเต่าสั่งการ...พายุฤดูร้อนนี้ “ทส.ทุกหน่วย พร้อมช่วยประชาชน" (20/03/2561)
ตรวจเยี่ยม บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (18/03/2561)
     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนกรมอุตุฯ จัดงาน “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” ใช้ Big Data บริหารข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (19/03/2561)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เชิญชวนกลุ่มบริษัทฮันนี่เวลล์ สนับสนุนไทยแลนด์ 4.0 (19/03/2561)
รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ” (19/03/2561)
กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน “เน็ตประชารัฐ” พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน (09/03/2561)
รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชม ไลน์ ประเทศไทย พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Digital Thailand” (09/03/2561)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
วธ. ติวเข้มครูโรงเรียนในกทม.กว่า 100 แห่ง ศึกษา-ชมแหล่งเรียนรู้กรุงรัตนโกสินทร์ นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่นักเรียน ปลูกสำนึกความเป็นไทย-ภาคภูมิใจมรดกทางวัฒนธรรมชาติ (14/03/2561)
วธ.กำชับทุกกรมเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนภายในมี.ค.นี้ สั่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสนา-ศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกแผ่นดิน จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ปีนี้ เตรียมนำร่องกทม.-เชียงใหม่ ส่งครูสอนอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนในสถานพินิจ (14/03/2561)
วธ.ตั้งคณะทำงานติดตาม-ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ 76 จังหวัด (13/03/2561)
วธ. ชื่นชมละคร "บุพเพสันนิวาส" ปลุกกระแสคนไทยสนใจประวัติศาสตร์-ต่อยอดจัดสัมมนาวิชาการถ่ายทอดความรู้-การแต่งกายผ้าไทย-อาหารไทย-ภาษาโบราณ ด้านกรมศิลปากร จัดอบรมมัคคุเทศก์ เส้นทาง ตามรอยเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถานที่จริง-ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธ (12/03/2561)
วธ.-ยูเนสโก ระดมผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาศักยภาพงานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ผุดหลักสูตรการอนุรักษ์โบราณสถาน-ช่างอนุรักษ์โบราณสถานประเภทอิฐและปูนใน ยกระดับมาตรฐานการอนุรักษ์โบราณสถานไทยสู่มาตรฐานสากล (08/03/2561)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
ไทยจัดการประชุม EU – ASEAN Young Leaders Forum and Strategic Thinkers Forum เพื่อส่งท้ายการเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป (20/03/2561)
คำชี้แจงของไทยต่อรายงานของโครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” ของ ILO (20/03/2561)
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘ (20/03/2561)
กิจกรรม MFA CEO Forum with Thaibev ภายใต้หัวข้อ “ThaiBev’s Vision 2020 Towards Sustainable Development Through Public – Private Partnership” (20/03/2561)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ นครซิดนีย์ (20/03/2561)
     
กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท (21/09/2560)
สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring (21/09/2560)
มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก (15/09/2560)
อาชีวะจับมือบ.บีกริมฯผสานความสุขมวลรวม (14/09/2560)
กอปศ.ประชุมนัด ๑๗ เร่งยกร่างแผนปฏิรูปประเทศ (13/09/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com