สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.ยกร่างกฎกระทรวงพัฒนาศูนย์การเรียนผู้พิการ (26/05/2558)
ศธ.ให้ทุนภูมิทายาทเด็กใต้เข้าเรียนกีฬานำร่องปีแรก57คนเล็งขยายเพิ่มทั่วภาคใต้ (26/05/2558)
ศธ.ชงของบช่วยเหลือครูใต้เสียชีวิต (13/05/2558)
กศน.จับมือสอศ.จัดหลักสูตรคู่ขนานวุฒิปวช.-ม. 6 (13/05/2558)
สช.จับมือฮั่นปั้นจัดทุนคุรุทายาทปี'58ส่งอบรมแดนมังกร-ผลิตครูสอนภาษาจีนร.ร.เอกชน (09/04/2558)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
ความคืบหน้าในการดำเนินการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างในอินโดนีเซีย (31/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่าง เป็นทางการ (31/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Boao Forum for Asia (31/03/2558)
พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (23/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือน อินเดียอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ ๗ (23/03/2558)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปั่นจักรยานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ปีที่ 17 (04/02/2559)
งานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า-ไทยแลนด์ยอร์ช โชว์ 2016 (04/02/2559)
บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย และ เปิดเวทีเสวนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี (10/09/2558)
แถลงข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา "สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว" (27/08/2558)
กระทรวงท่องเที่ยวฯ ผนึกกระทรวงเกษตรบูรณาการท่องเที่ยววิถีเกษตร (11/08/2558)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“พลเอกฉัตรชัย” นำทีมตรวจสถานการณ์น้ำท่วมนครฯ ตรัง เร่งแผนระบายน้ำ ช่วยเหลือ และฟื้นฟูภาคเกษตร สั่งกรมชลฯ ประสานจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่ขึ้นเร่งพร่องน้ำลุ่มน้ำปากพนัง ภายใน 7 - 10 วัน ก่อนฝนรอบใหม่มา (13/01/2560)
รัฐมนตรีเกษตรฯ เผย เพิ่มพื้นที่เป้าหมายแปลงใหญ' ปี 60 กว่า 3 ล้านไร่ พร้อมโชว์ผลสำเร็จปี 59 หลังสร้างมูลค่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ 4,200 ล้านบาท (13/01/2560)
กระทรวงเกษตรฯ สร้างการรับรู้และความตระหนักให้แก่ประชาชนทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร (13/01/2560)
“รัฐมนตรีเกษตรฯ” เร่งช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ย้ำหน่วยงานติดตามสถานการณ์ พร้อมวางแผนบูรณาการเตรียมการล่วงหน้า สั่งกรมชลฯ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ/ผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ ด้านกรมปศุสัตว์นำถุงยังชีพ และเครื่องเวชภ (09/01/2560)
กระทรวงเกษตรฯ แจงข่าวดีรับปีใหม่ สิงคโปร์ไฟเขียวอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยส่งออกได้เพิ่มอีก 20 แห่ง คาดปี’60 ไก่สดไทยบุกแดนสิงโตทะเลเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท (09/01/2560)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 29 มกราคม 2560 (02/02/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 - 15 มกราคม 2560 (19/01/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 (10/01/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 - 18 ธันวาคม 2559 (22/12/2559)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 (09/12/2559)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รับขึ้นทะเบียนงาช้าง (23/03/2558)
กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า (23/03/2558)
รับขึ้นทะเบียนการครอบครองงาช้าง ตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 (23/03/2558)
การดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย (Check Dam) เสริมระบบนิเวศ พ.ศ. 2558 (23/03/2558)
จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งจุดรับขึ้นทะเบียนงาช้าง (23/03/2558)
     
กระทรวงพลังงาน
ก.พลังงาน เตรียมความพร้อม 3 ด้าน รับมือปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซ JDA-A18 (19/09/2559)
กระทรวงพลังงาน เตรียมปรับโครงสร้างระบบบริหารกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เพิ่มขีดความสามารถและเร่งขับเคลื่อนตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (01/08/2559)
สนพ. จับมือ ส.อ.ท. ดึง SMEs ประหยัดพลังงาน รับสิทธิประโยชน์ 4 เด้ง (01/08/2559)
ก.พลังงาน เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมเสนอร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุน (01/08/2559)
กองทุนอนุรักษ์ จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ยกเครื่องงานวิจัย มุ่งเป้าเชิงพื้นที่ (01/08/2559)
     
กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมชมตลาดต้องชมพบเป็นแหล่งค้าขายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญMini Moc ภาค 1 (24/02/2560)
“พาณิชย์” ดันโครงการ “โรงสี 4.0” สู่การค้าข้าวยุคใหม่ (24/02/2560)
ไทย – อาร์เจนตินา มุ่งส่งเสริมการค้า¬การลงทุนเพิ่มขึ้น (24/02/2560)
ทูตกัมพูชาพบ รมว.พณ. เพื่ออำลาจากตำแหน่ง ยันพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันดีทางการค้า (24/02/2560)
กระทรวงพาณิชย์จัดประชุมทูตพาณิชย์ ผนึกกำลังรัฐและเอกชน สร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว (24/02/2560)
     
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบัติต่อสถานบริการ สถานบันเทิง ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ (19/10/2559)
รมว.มท.ลงนามกฎกระทรวง 2 ฉบับ ปลดล็อคให้โรงแรมขนาดเล็ก – อาคารประเภทอื่นที่นำมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง โดยเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัย ส่งเสริมบรรยากาศด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ (25/08/2559)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนผู้ว่า - นายอำเภอ ทุกจังหวัด เฝ้าระวังและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย หลังเกิดแผ่นดินไหวและฝนตกในพื้นที่ ห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ (25/08/2559)
มหาดไทยปลื้ม ยอดจำหน่ายโอทอปศิลปาชีพ 9 วัน ทะลุเป้า 839 ล้าน ชาวโอทอปยิ้มด้วยความสุข (23/08/2559)
รมว.มท. ให้การต้อนรับ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (23/08/2559)
     
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงาน ป.ป.ส. แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูล “ยาเสพติดชนิดใหม่ลักษณะคล้ายผงบ๊วย” (20/02/2560)
“คุมประพฤติ” จัดฝึกอบรม TCTP เพื่อพัฒนางานปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน (20/02/2560)
กรมพินิจฯ จัดประกวดดนตรี “สืบสานงานของพ่อ” (20/02/2560)
กรมพินิจฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol พัฒนาทักษะการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน (14/02/2560)
“บังคับคดี” โชว์ผลงานขายทอดตลาดฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่ากว่า ๑๔ ล้านบาท (14/02/2560)
     
กระทรวงแรงงาน
สธ.ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ - รพ.ชะอวด เปิดให้บริการตามปกติแล้ว (08/01/2560)
ปลัดแรงงาน เผย ปรับบทบาทกระทรวง ใช้ ‘ประชารัฐ’ ขับเคลื่อน ‘คน’ สู่ไทยแลนด์ 4.0 (23/12/2559)
ก.แรงงาน เตรียมรับอนุสัญญา ILO 2 ฉบับ คาดปี 60 มีความชัดเจนยิ่งขึ้น หวังสร้างหลักประกัน คุ้มครองแรงงานในอุตฯ ประมงและอาหารทะเล (23/12/2559)
ก.แรงงาน ยัน มีมาตรการดูแลแรงงานประมงแน่นหนา เข้มนายจ้างฝ่าฝืนเจอโทษหนัก (23/12/2559)
ก.แรงงาน จัดทีมช่างบริการประชาชนช่วงปีใหม่ ตรวจเช็คสภาพรถฟรีทั่วประเทศ (23/12/2559)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 3 (01/02/2560)
ก.วิทย์ ชูเทคโนโลยี UAV ใช้ยกระดับประเทศ (01/02/2560)
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจสานพลังประชารัฐ (01/02/2560)
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 (01/02/2560)
กิจกรรมเสวนาคุยกัน..ฉันวิทย์ (09/12/2559)
     
กระทรวงสาธารณสุข
โฆษก สธ.แสดงความเสียใจกับครอบครัวอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่เสียชีวิตระหว่างเล่นฟุตบอล (22/02/2560)
ญี่ปุ่นร่วมมือไทยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้มแข็ง เป็นเครื่องมือขยายเศรษฐกิจประเทศ (22/02/2560)
สธ.ติวเข้มพยาบาล พัฒนางานบริการพยาบาลเชิงรุกสร้างสุขภาพประชาชน (22/02/2560)
สธ.ตั้งเป้าลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงร้อยละ 20 และลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50 ภายใน 5 ปี (22/02/2560)
สธ. เร่งออกกฏกระทรวงฯรองรับนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ให้ใช้ทันสงกรานต์ปีนี้ (21/02/2560)
     
สำนักนายกรัฐมนตรี
วงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30/01/2560)
สธ.ห่วงประชาชนเดินลุยน้ำท่วมขัง ลุยโคลนแล้วมีไข้ ปวดเมื่อยตัว เสี่ยงโรคฉี่หนูให้รีบพบแพทย์ (28/01/2560)
วช. จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น” (27/01/2560)
วช. แถลงข่าว รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๐ (27/01/2560)
วช. ร่วมกับ สอศ. จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประจำปี 2560 (27/01/2560)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
กพร. เร่งหารือด้านกฎหมายการขนแร่ออกนอกพื้นที่เหมืองทอง หลังมีคำสั่ง คสช. ได้หรือไม่ (22/02/2560)
กพร. เร่งหารือด้านกฎหมายการขนแร่ออกนอกพื้นที่เหมืองทอง หลังมีคำสั่ง คสช. ได้หรือไม่ (22/02/2560)
กระทรวงอุตสาหกรรม คุมเข้มสั่งโรงงานผลิตยางแท่งเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็น (22/02/2560)
สมอ. ประกาศมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฉบับใหม่ (21/02/2560)
ก.อุตฯ ลดปัญหาร้องเรียน ผุดโครงการสร้างโรงงานที่ดีแก่ SMEs ภูมิภาค ตั้งเป้าปี 60 ระดมตรวจโรงงานริมน้ำ 1,400 แห่ง ทำข้อมูลโรงงานที่ถูกร้องเรียนซ้ำซาก (21/02/2560)
     
กระทรวงกลาโหม
รอง นรม. และ รมว.กห. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์ (05/10/2558)
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจาก พายุ มูจีแก (05/10/2558)
1 ปี กับผลการดำเนินงานของ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (02/10/2558)
รอง นรม. และ รมว.กห. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์บูรณาการงานมั่นคงของกระทรวงกลาโหม (02/10/2558)
การประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 8 (26/08/2558)
     
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงไอซีที เดินหน้าจัดประชุมระดมสมองตามกรอบยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน (30/09/2558)
ก.ไอซีที เร่งยกระดับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่สังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย (30/09/2558)
ก.ไอซีที หนุนทุกภาคส่วนยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ (30/09/2558)
ก.ไอซีที โชว์แผน IPv6 รองรับ 4G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (30/09/2558)
ก.ไอซีที รุกจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (30/09/2558)
     
กระทรวงการคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (07/02/2560)
รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4 ปี 2559 (07/02/2560)
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 และ 2560 “เศรษฐกิจไทยปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นมา ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2560” (07/02/2560)
ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 (31/01/2560)
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 (31/01/2560)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ชื่อ "ณ สยาม" (03/04/2558)
วธ.จัดงานสงกรานต์ นำพระพุทธรูปเก่าหายาก 9 องค์ ให้ประชาชนสักการะ (03/04/2558)
“ณ สยาม” (03/04/2558)
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (03/04/2558)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ จัดโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (23/03/2558)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รมว.พม. รับมอบลองกอง 500 กก. จากโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11/11/2559)
รมว.พม. เผยยอดประชาชนกว่า 110,000 คน มาใช้บริการ "พม. เพื่อพ่อหลวง” ตั้งแต่ 21 ต.ค.–10 พ.ย. 59 พร้อมรับมอบเสื้อดำ 2,000 ตัว จาก บริษัท ซิน ไฉ ฮั้ว ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (11/11/2559)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัว หญิงชรานอนป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวยากจน แต่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐ ที่ย่านเจริญกรุง กรุงเทพฯ (10/11/2559)
พม. จัดกิจกรรม “999 ดวงใจ ร่วมอาลัยพ่อหลวง” เพื่อให้การต้อนรับราษฎรบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด ทางภาคเหนือ ที่เดินทางมาเพื่อกราบถวายสักการะพระบรมศพฯ (09/11/2559)
พม. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบส่งต่อและคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการ Migration EU eXpertise (MIEUX) (08/11/2559)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10  โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com