สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
ก.อุตฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13/10/2561)
ก.อุตฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี (13/10/2561)
nxyypkro (13/10/2561)
ทส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (12/10/2561)
ปลัด สุขุม สั่งการ สสจ. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เฝ้าระวังควบคุมโรคหัด (11/10/2561)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
‘กฤษฎา’ ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สามารถสร้างอาชีพ รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ควบคู่กับการจัดที่ดินทำกิน (04/05/2561)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ "ลักษณ์" ยืนยัน วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มั่นใจ ปี 2561 วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ – โคนมแบบครบวงจร) ภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต “มหาสารคามโมเดล” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย (02/05/2561)
เกษตรฯ ถกหน่วยเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เร่งแผนด่วนเจรจาผู้ประกอบการปรับลดราคาปัจจัยการผลิต พร้อมอ้อนผู้ส่งออกเพิ่มราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ลั่นได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือชัดเจนภายใน 10 พ.ค. (02/05/2561)
     
กระทรวงพาณิชย์
สค.ลุยพัฒนาเอสเอ็มอี 5 จังหวัดภาคใต้ ดันสินค้าฮาลาลไทยผงาดในฟุตบอลโลกกาต้าร์ในอีก 4 ปีข้างหน้า (10/08/2561)
ออสซี่หารือไทย เร่งหาทางออกสรุปผลการเจรจา RCEP (10/08/2561)
อาร์เซ็ปรอบกรุงเทพ ปิดจ๊อบสองเรื่องสำคัญ ผลักดันตามแผนหวังจบตามเป้า (10/08/2561)
กรมเจรจาฯ เดินหน้าเตรียมความพร้อม"อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี" (10/08/2561)
คิดนอกกรอบ...สร้างสรรค์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คน เสริมแกร่งธุรกิจด้วย Startup (10/08/2561)
     
กระทรวงแรงงาน
“บิ๊กอู๋”เผย ปรับปรุง ก.ม. C188 ให้เป็นธรรม สอดรับวิถีชาวประมง ปราศจากขัดแย้ง (10/10/2561)
“บิ๊กอู๋” ย้ำ แรงงานนอกระบบสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้น (10/10/2561)
“บิ๊กอู๋”เปิดเวทีติวเข้มเยาวชนโสสะ เรียนรู้ทักษะฝีมือ พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงาน (10/10/2561)
ก.แรงงาน ร่วมมือภาคีส่งเสริมสุขภาวะแรงงาน (10/10/2561)
บิ๊กแรงงาน ! เผยผลสอบทุจริตเงินคนพิการ พบผู้ประกอบการบางรายปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย (10/10/2561)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 24 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 (16/10/2561)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 10 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 (02/10/2561)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 (14/09/2561)
สรุปผลการดำเนินงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 (31/08/2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 (20/08/2561)
     
กระทรวงสาธารณสุข
รพ.ยะรัง พัฒนาระบบติดตามผู้เข้ารับการรักษาสารเสพติด ขาดนัด (16/10/2561)
สธ.ร่วมกับ มท. จัดกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคลองเปรมประชากรและคลองรังสิต น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 (15/10/2561)
สธ.สธ.แนะประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่นขณะเที่ยวรับลมหนาว (14/10/2561)
สธ. ใช้ 3 ยุทธศาสตร์ลดแออัดโรงพยาบาลใหญ่ (12/10/2561)
ปลัดสุขุม เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 (12/10/2561)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีช่วยฯ ก.อุตฯ เปิดโครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล (05/10/2561)
รมว.อุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่าง EEC และ JETRO (05/10/2561)
รัฐมนตรีฯ อุตตม ร่วมงานสัมมนา EEC คนไทย...ได้อะไร@ฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (27/09/2561)
รมช.สมชายฯ เปิดงาน 20 ปี สถาบันยานยนต์ ย้ำอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องสะอาด ประหยัดและปลอดภัย (21/09/2561)
รัฐมนตรี ก.อุตฯ แถลงผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของ อก. และติดตามการดำเนินงานในปี 2561 (19/09/2561)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. เร่งเยียวยาจิตใจเด็กหญิงวัย 7 ขวบ ถูกชายวัย 59 ปี ล่วงละเมิดทางเพศ ที่ จ.อุบลราชธานี พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และชลบุรี (20/09/2561)
รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาโครงร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2561 (20/09/2561)
พม. จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมไทย (20/09/2561)
พม. กำหนดทิศทาง ปี 62 ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในนิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชดำริฯ (20/09/2561)
พม. แถลงข่าว ฉลอง สธค. ครบรอบ 63 ปี เตรียมจัดมหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ 22 ก.ย. นี้ (20/09/2561)
     
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว (16/10/2561)
การเสนอใช้ ม. 44 เพื่อปลดล็อคกัญชา (16/10/2561)
"DSI แถลงศาลมีคำพิพากษาเพิ่มเติมอุปกรณ์ตรวจระเบิด GT200" (11/10/2561)
กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลัง ๓ หน่วยงาน บูรณาการร่วมขับเคลื่อน “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” (08/10/2561)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔๒ (08/10/2561)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ITAP-สวทช. ติดอาวุธ “เถ้าแก่โรงงาน” ปลุกกระแสสู่โรงงานอัจฉริยะ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี (29/03/2561)
รองสมคิด ติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาประเทศ Thailind 4.0 (23/01/2561)
รวท.สุวิทย์ เข้าเยี่ยม ‘วศ.’ ชมผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน มุ่งตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 (23/01/2561)
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 (23/01/2561)
ออท.เยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีวิทย์ฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (23/01/2561)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (26/07/2561)
รมว.กก ร่วมโครงการ “สุขาสุขใจ” (23/07/2561)
ประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 4/2561 (13/06/2561)
รมว.ลุยเมืองชาละวัน พร้อมบูมการท่องเที่ยว (13/06/2561)
สมาคมภาคการท่องเที่ยวรวมตัวยื่นหนังสือ หวั่นการชุมนุมประท้วง กระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว (22/05/2561)
     
กระทรวงการคลัง
กรณีชี้แจงผลการคัดเลือกตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง (08/10/2561)
ประกาศผลตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง (08/10/2561)
กรมสรรพากรประกาศผลตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง (08/10/2561)
กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปภาษีสรรพากรของคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร (04/10/2561)
กรมบัญชีกลางยันการปรับเพิ่มเงินบำนาญเป็น 40,000 บาท ไม่เป็นความจริง (04/10/2561)
     
กระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมทำบุญเนื่องในวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (11/10/2561)
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (10/10/2561)
กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลชนะเลิศประกวดภาพวาด “พลังงานเพื่อชีวิต” ปีที่ 6 (01/10/2561)
ก.พลังงาน ระดมสมอง พลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ผู้บริหารและข้าราชการจากกรมต่างๆ พร้อมรัฐวิสาหกิจในสังกัด กว่า 300 คน ร่วมรับฟังและเตรียมความพร้อม แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็น (01/10/2561)
รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมระบบสูบน้ำแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ช่วยเสริมฐานความมั่นคงรายได้เกษตรกรตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน (01/10/2561)
     
กระทรวงมหาดไทย
มหาดไทยเสริมสร้างความโปร่งใส อปท.ทั่วประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญยัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09/10/2561)
มท.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พิจารณา (ร่าง)แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 เพื่อร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัย (09/10/2561)
มหาดไทย ติวเข้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จัดบรรยายพิเศษเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ "การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าฯ ในความคาดหวังของพ่อเมือง" (05/10/2561)
มหาดไทยโชว์ผลงานไทยนิยม ยั่งยืน ช่วยคนไทยเพิ่มรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ (05/10/2561)
มหาดไทยแจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ในทุกจังหวัด (05/10/2561)
     
กระทรวงกลาโหม
กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการวางแผนจัดทำแผนเตรียมพร้อมของหน่วยงานรับผิดชอบทรัพยากรหลัก ทั้ง 10 ด้าน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ (10/05/2561)
กระทรวงกลาโหม ไทย - สหรัฐ ฯ กระชับสัมพันธ์ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และพันธมิตรที่ใกล้ชิด ในการเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค (26/04/2561)
รมช.กห. เป็นผู้แทน รอง นรม.และ รมว.กห. ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.เครือรัฐออสเตรเลีย (อต.) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ (26/04/2561)
รอง นรม.และ รมว.กห. เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ สานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง และยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นสองประเทศ (20/04/2561)
รอง นรม. และรมว.กห.ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดูแลความมั่นคงปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ย้ำจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรต่อเนื่อง (18/04/2561)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทส. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16/10/2561)
ทส. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16/10/2561)
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WAZA 2018 (12/10/2561)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดพิธีเปิดโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด...สร้างสุขปวงประชา คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล" ณ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ (12/10/2561)
ทส. เข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่ากฎหมายผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4 (12/10/2561)
     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561 (27/09/2561)
รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กองทุน ดีอี : สร้างชาติ ด้วยพลังดิจิทัล” (27/09/2561)
รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” (21/09/2561)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา นานาชาติ “Asia Pacific CACS 2018” (21/09/2561)
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ กระตุ้นหน่วยงานในสังกัดฯ ใช้ดิจิทัลพัฒนาพื้นที่ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาคน (21/09/2561)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
วธ.เผยผลคัดเลือก 99 สุดยอดละครโทรทัศน์ไทยสมัยรัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม “สี่แผ่นดิน-ห้องหุ่น-ทองเนื้อเก้า-หุ่นไล่กา-สายโลหิต-คู่กรรม-ขุนศึก-บ้านทรายทอง” สุดยอดละ (08/10/2561)
วธ.มอบรางวัล "วัฒนคุณาธร" เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม “ก่อเกียรติ ทองผุด-เกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์” ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ-ฉากบังเพลิง ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของวธ.ประจ าปี 2560 (03/10/2561)
วธ.รณรงค์เชิญชวนนายกรัฐมนตรี-ครม.-ปชช.ชมนิทรรศการ “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9” น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ต.ค. 2561 พร้อมชวนร่วมเทศกาล “ถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ 2561” 9 - 17 ต.ค. ทั่ว (03/10/2561)
รัฐบาลจับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชนจัดกิจกรรม “13 ชีวิต หมูป่าอะคาเดมี่ ขอบคุณชุมชนโลก” 3 - 15 ต.ค.นี้ แสดงความขอบคุณทั่วโลก พร้อมนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่นานาชาติ (03/10/2561)
วธ.เตรียมเสนอ “เมืองโบราณศรีเทพ” เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกเดือนม.ค. ปี 2562 ชี้ความโดดเด่นเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี-เขมรโบราณแห่งหนึ่งของโลก (19/09/2561)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (25/09/2561)
ไทยจัดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อส่งเสริมนโยบาย IUU-free Thailand (25/09/2561)
ถ้อยแถลงของไทยต่อการประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลี ณ กรุงเปียงยาง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ (25/09/2561)
นายกรัฐมนตรีมีข้อความสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ชนะการเลือกตั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (25/09/2561)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย - โปแลนด์ ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ (25/09/2561)
     
กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท (21/09/2560)
สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring (21/09/2560)
มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก (15/09/2560)
อาชีวะจับมือบ.บีกริมฯผสานความสุขมวลรวม (14/09/2560)
กอปศ.ประชุมนัด ๑๗ เร่งยกร่างแผนปฏิรูปประเทศ (13/09/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com