สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
ชี้แจงประเด็นคำถาม งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ (21/06/2561)
เขตสุขภาพที่ 7 เปิดศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (19/06/2561)
ผ่างบปี 62 ดับไฟใต้ (18/06/2561)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 15 มิถุนายน 2561 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) (18/06/2561)
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12/06/2561)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
‘กฤษฎา’ ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สามารถสร้างอาชีพ รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ควบคู่กับการจัดที่ดินทำกิน (04/05/2561)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ "ลักษณ์" ยืนยัน วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มั่นใจ ปี 2561 วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ – โคนมแบบครบวงจร) ภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต “มหาสารคามโมเดล” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย (02/05/2561)
เกษตรฯ ถกหน่วยเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เร่งแผนด่วนเจรจาผู้ประกอบการปรับลดราคาปัจจัยการผลิต พร้อมอ้อนผู้ส่งออกเพิ่มราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ลั่นได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือชัดเจนภายใน 10 พ.ค. (02/05/2561)
     
กระทรวงพาณิชย์
'พาณิชย์' กระชับความสัมพันธ์ไนจีเรีย หวังฟื้นส่วนแบ่งตลาดข้าวในแอฟริกา (15/06/2561)
การจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (15/06/2561)
ผลจับคู่ธุรกิจในงาน THAIFEX มูลค่าออร์เดอร์กว่าพันล้านบาท (15/06/2561)
พาณิชย์ Kick off '100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ' (15/06/2561)
รัฐมนตรีพาณิชย์แถลงผลงานเพียบ ขยายช่องทางสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ดูแล ค่าครองชีพสร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจฐานราก ควบคู่กับการค้าระหว่างประเทศพร้อมแจงทิศทางการทำงานในอนาคต (15/06/2561)
     
กระทรวงแรงงาน
“บิ๊กอู๋”หารือร่วม 3 สภาฯ กำหนดอาชีพสงวน ยันถือผลประโยชน์ชาติเป็นหลัก (19/06/2561)
“บิ๊กอู๋” เตรียมประชุม ILC ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสต์ พร้อมยื่นสัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉ.29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ (19/06/2561)
ก.แรงงาน จับมือ บิ๊กซี รับชำระเงินสมทบ ม. ๔๐ ฟรีค่าธรรมเนียมทั่วประเทศ (19/06/2561)
“บิ๊กอู๋”ต้อนรับ คกก.ปฏิรูปประเทศเพื่อสังคม หารือขับเคลื่อนการจ้างงานผู้สูงอายุ (19/06/2561)
“บิ๊กอู๋” นำทีม ฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ จ.นนทบุรี (19/06/2561)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2561 (21/06/2561)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 (11/06/2561)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2561 (18/05/2561)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 29 เมษายน 2561 (04/05/2561)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 15 เมษายน 2561 (19/04/2561)
     
กระทรวงสาธารณสุข
สธ.หนุนใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ (20/06/2561)
สธ.อบรมทางไกลแพทย์ทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก (20/06/2561)
ปลัด สธ. เปิดงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 ชูแนวคิด Smart Aging สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ (18/06/2561)
รมว.สธ. รับมอบอาคาร รพ.วัดญาณสังวราราม 2 รองรับประชาชนในพื้นที่ (18/06/2561)
รองนายกฯ ฉัตรชัย ชื่นชม อย. ยุคใหม่ เน้นทำงานเชิงรุกสร้างการรับรู้ตรวจอย.ด้วยตัวเอง (17/06/2561)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแกร่ง SMES รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (20/06/2561)
รชอ.สมชายฯ เปิดงาน ออโตโมทีฟ ซัมมิท และ แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 มหกรรมเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรม (20/06/2561)
ตรวจติดตามโครงการ OPOAI 4.0 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (20/06/2561)
กรอ.สั่งพักใบอนุญาต รง.นำเข้าซากอิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย 1 ปี พร้อมให้เร่งส่งชิ้นส่วนลักลอบกว่า14,000 ตันกลับสู่ต้นทาง (20/06/2561)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา ติดตามให้โรงงานปฏิบัติตามคำสั่งขนย้ายซากอิเล็กทรอนิกส์กลับโรงงานต้นทาง (13/06/2561)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รมว.พม. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนงาน พอช. (15/06/2561)
พม. ห่วงใยเด็กและเยาวชนเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018 แนะผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมจัดงาน Innovation Food and Beverage (15/06/2561)
พม. เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ชลบุรี เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช (15/06/2561)
พม. เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม เพื่อเป็นผู้ให้ด้วย "การให้ชีวิตที่ดีกว่า" (15/06/2561)
พม. ชื่นชมเด็กชายสู้ชีวิตวัย 11 ปี ครอบครัวยากจน แต่เป็นเด็กเรียนดี ช่วยขายของที่ตลาดหารายได้จุนเจือครอบครัว ที่ จ.สุรินทร์ พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ระยอง และหนองคาย (15/06/2561)
     
กระทรวงยุติธรรม
รมว.ยุติธรรม-แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้กำลังใจผู้ต้องขัง ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ส่งเสริมการมีงานทำหลังพ้นโทษ (18/06/2561)
ก.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ดิน-การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน (18/06/2561)
กระทรวงยุติธรรมหารือมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกเพื่อลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำ (11/06/2561)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ Universiti Kebangsaan Malaysia ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ และการช่วยเหลือด้านกฎหมาย (11/06/2561)
“ยุติธรรม” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (04/06/2561)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ITAP-สวทช. ติดอาวุธ “เถ้าแก่โรงงาน” ปลุกกระแสสู่โรงงานอัจฉริยะ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี (29/03/2561)
รองสมคิด ติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาประเทศ Thailind 4.0 (23/01/2561)
รวท.สุวิทย์ เข้าเยี่ยม ‘วศ.’ ชมผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน มุ่งตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 (23/01/2561)
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 (23/01/2561)
ออท.เยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีวิทย์ฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (23/01/2561)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 4/2561 (13/06/2561)
รมว.ลุยเมืองชาละวัน พร้อมบูมการท่องเที่ยว (13/06/2561)
สมาคมภาคการท่องเที่ยวรวมตัวยื่นหนังสือ หวั่นการชุมนุมประท้วง กระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว (22/05/2561)
SportAccord Convention 2018 (22/05/2561)
รมว.กก. ร่วมประชุม ครม.สัญจร พร้อมลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (22/05/2561)
     
กระทรวงการคลัง
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม (13/06/2561)
กรมสรรพากรเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น (13/06/2561)
กยศ. ร่วมกับกรุงไทยรับชำระหนี้ กยศ./กรอ. ผ่าน QR Code (13/06/2561)
EXIM BANK เปิดบริการใหม่คุ้มครองความเสี่ยงการส่งออก กระตุ้นการส่งออกของไทยไปตลาดประเทศเพื่อนบ้านในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา (EXIM Thailand Launches New Export Risk Hedging Service to Promote Thai Export to Cambodia, Lao PDR and Myanmar) (05/06/2561)
กรมสรรพากรเตือนผู้เสียภาษี ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (05/06/2561)
     
กระทรวงพลังงาน
แนวทางบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติราคาน้ำมัน (22/05/2561)
ผลกระทบจากน้ำมันและก๊าซหุงต้มปรับขึ้นราคา (22/05/2561)
ประเด็นเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (19/05/2561)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) (23/04/2561)
ก.พลังงาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ไทย จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ กระทรวงพลังงาน” (23/04/2561)
     
กระทรวงมหาดไทย
กปภ. - อจน. จับคู่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรของ สคร. (16/05/2561)
มท.เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 (16/05/2561)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติและร่วมหารือการด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (16/05/2561)
วิถี "คนไทยไม่ทิ้งกัน" มท.2มอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสที่จังหวัดยโสธร (16/05/2561)
มหาดไทยเดินหน้า 8แนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐสู่ความยั่งยืน (10/04/2561)
     
กระทรวงกลาโหม
กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการวางแผนจัดทำแผนเตรียมพร้อมของหน่วยงานรับผิดชอบทรัพยากรหลัก ทั้ง 10 ด้าน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ (10/05/2561)
กระทรวงกลาโหม ไทย - สหรัฐ ฯ กระชับสัมพันธ์ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และพันธมิตรที่ใกล้ชิด ในการเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค (26/04/2561)
รมช.กห. เป็นผู้แทน รอง นรม.และ รมว.กห. ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.เครือรัฐออสเตรเลีย (อต.) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ (26/04/2561)
รอง นรม.และ รมว.กห. เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ สานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง และยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นสองประเทศ (20/04/2561)
รอง นรม. และรมว.กห.ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดูแลความมั่นคงปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ย้ำจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรต่อเนื่อง (18/04/2561)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
"ช้างป่าล้มริมทางหลวงข้างไร่มันสำปะหลัง พบรอยแผลปลายงวง ใกล้กันพบลวดต่อเครื่องแปลงไฟ เตรียมเรียกเจ้าของไร่สอบเพิ่ม" (20/06/2561)
" เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน-พะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เข้าตรวจสอบพื้นที่และข้อมูลการเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต " (20/06/2561)
"สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตรวจติดตามก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ" (20/06/2561)
การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561 (20/06/2561)
สพภ. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการตรวจเยี่ยมงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20/06/2561)
     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี 2561” (14/06/2561)
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT” รุ่นที่ 11 (14/06/2561)
ผู้ช่วย รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการ “SMART CITY D - BOOST CAMP, (EEC FORUM)” (14/06/2561)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมคณะ รองนายกฯ ประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” จ.อุทัยธานี (12/06/2561)
รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ (12/06/2561)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
รมว.วธ. เปิดงาน “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” ยิ่งใหญ่ 5 ชาติร่วมโชว์ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ชูประเพณีบุญหลวง-การละเล่นผีตาโขน โด่งดังสู่ระดับนานาชาติ ผลักดันไทยศูนย์กลางการแสดงหน้ากากแห่งเอเชีย ดึงดูดนักท่องเที่ยว (19/06/2561)
รมว.วธ. เร่งจัดสรรงบลงพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในท้องถิ่น พร้อมให้ทำแผนใช้จ่ายงบฯปี 62 – จี้สรุปเสนอปรับโครงสร้างกรม - หน่วยงานสังกัด (19/06/2561)
ไทย-เมียนมา จัดแสดงโขน "รามเกียรติ์" ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 70 ปี กระชับความสัมพันธ์สองประเทศ (19/06/2561)
วธ. ผนึกกำลังจังหวัดเลย ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายด้านวัฒนธรรม สืบทอด“ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” 5 ชาติร่วมโชว์ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ปี 61 วันที่ 16 – 18 มิ.ย.นี้ (19/06/2561)
ครม. ไฟเขียว 4 แนวทางพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ชูงานวัฒนธรรมสร้างอาชีพ-รายได้สู่ชุมชน มุ่งพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์-ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม-หนุนศิลปินพื้นบ้าน-สร้างชุมชนคุณธรรม (19/06/2561)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของวุฒิสมาชิก Cory Gardner ประธานคณะอนุกรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา (04/06/2561)
ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA และรองเลขาธิการสหประชาชาติเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (04/06/2561)
การประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๘ (04/06/2561)
การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๔ (04/06/2561)
คำกล่าวเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๔ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (04/06/2561)
     
กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท (21/09/2560)
สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring (21/09/2560)
มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก (15/09/2560)
อาชีวะจับมือบ.บีกริมฯผสานความสุขมวลรวม (14/09/2560)
กอปศ.ประชุมนัด ๑๗ เร่งยกร่างแผนปฏิรูปประเทศ (13/09/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com