สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

กระทรวงศึกษาธิการ
LrNheuZTeIpZfouFk (20/05/2560)
สพฐ.ยกร่างกฎกระทรวงพัฒนาศูนย์การเรียนผู้พิการ (26/05/2558)
ศธ.ให้ทุนภูมิทายาทเด็กใต้เข้าเรียนกีฬานำร่องปีแรก57คนเล็งขยายเพิ่มทั่วภาคใต้ (26/05/2558)
ศธ.ชงของบช่วยเหลือครูใต้เสียชีวิต (13/05/2558)
กศน.จับมือสอศ.จัดหลักสูตรคู่ขนานวุฒิปวช.-ม. 6 (13/05/2558)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
ความคืบหน้าในการดำเนินการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างในอินโดนีเซีย (31/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่าง เป็นทางการ (31/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Boao Forum for Asia (31/03/2558)
พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (23/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือน อินเดียอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ ๗ (23/03/2558)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปั่นจักรยานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ปีที่ 17 (04/02/2559)
งานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า-ไทยแลนด์ยอร์ช โชว์ 2016 (04/02/2559)
บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย และ เปิดเวทีเสวนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี (10/09/2558)
แถลงข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา "สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว" (27/08/2558)
กระทรวงท่องเที่ยวฯ ผนึกกระทรวงเกษตรบูรณาการท่องเที่ยววิถีเกษตร (11/08/2558)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“พล.อ.ฉัตรชัย” เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ เชื่อมข้อมูลน้ำจากทุกหน่วยเพื่อใช้บัญชาการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบช่วงวิกฤตน้ำท่วม/ภัยแล้ง (20/06/2560)
“พลเอกฉัตรชัย” ปั้นศรีสะเกษแดนเกษตรสีเขียว ยกระดับจังหวัดหลุดเกณฑ์ยากจน หลังประเมินแปลงใหญ่ โคเนื้อ - ทุเรียนภุเขาไฟผ่าน 2 ปีเห็นผลต้นทุนลด กำไรเพิ่ม วอนเกษตรกรพัฒนาคุณภาพสินค้าหนีคู่แข่ง (20/06/2560)
“พลเอกฉัตรชัย”สั่งตั้งคณะทำงานภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง 2542 หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตรวจสอบปริมาณยางในตลาดจริง สกัดข่าวบิดเบือนทำราคายางป่วน (20/06/2560)
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ "จันทบุรี” ติดตามผลงานเด่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นผลสำเร็จจากการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และการบริหารจัดการผลไม้ ยกระดับคุณภาพและราคา (12/06/2560)
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ายกระดับไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน รุกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5 ปี ตั้งเป้าปี 2564 ขยายพื้นที่ผลิตกว่าล้านไร่ พร้อมส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ เพิ่มกว่า 9 หมื่นราย (12/06/2560)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2560 (23/06/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 (09/06/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2560 (24/05/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2560 (11/05/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 23 เมษายน 2560 (28/04/2560)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รับขึ้นทะเบียนงาช้าง (23/03/2558)
กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า (23/03/2558)
รับขึ้นทะเบียนการครอบครองงาช้าง ตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 (23/03/2558)
การดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย (Check Dam) เสริมระบบนิเวศ พ.ศ. 2558 (23/03/2558)
จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งจุดรับขึ้นทะเบียนงาช้าง (23/03/2558)
     
กระทรวงพลังงาน
ก.พลังงาน เตรียมความพร้อม 3 ด้าน รับมือปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซ JDA-A18 (19/09/2559)
กระทรวงพลังงาน เตรียมปรับโครงสร้างระบบบริหารกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เพิ่มขีดความสามารถและเร่งขับเคลื่อนตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (01/08/2559)
สนพ. จับมือ ส.อ.ท. ดึง SMEs ประหยัดพลังงาน รับสิทธิประโยชน์ 4 เด้ง (01/08/2559)
ก.พลังงาน เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมเสนอร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุน (01/08/2559)
กองทุนอนุรักษ์ จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ยกเครื่องงานวิจัย มุ่งเป้าเชิงพื้นที่ (01/08/2559)
     
กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์เกาะติดเลือกตั้งสหราชอาณาจักร คาดเป็นรัฐบาลผสม และอาจกระทบต่อ Brexit (15/06/2560)
พาณิชย์จับมือโตโยตา ทูโช ขยายสินค้าไทยในแอฟริกา (15/06/2560)
พาณิชย์เผยอนาคตข้าวไทยสดใส พร้อมใช้นวัตกรรมพัฒนาต่อยอด (15/06/2560)
พาณิชย์ผลักดัน “การค้า ท่องเที่ยว” ผ่านตลาดต้องชม (15/06/2560)
พาณิชย์ผนึกพลัง “บูม” เศรษฐกิจมุกดาหาร (15/06/2560)
     
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบัติต่อสถานบริการ สถานบันเทิง ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ (19/10/2559)
รมว.มท.ลงนามกฎกระทรวง 2 ฉบับ ปลดล็อคให้โรงแรมขนาดเล็ก – อาคารประเภทอื่นที่นำมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง โดยเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัย ส่งเสริมบรรยากาศด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ (25/08/2559)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนผู้ว่า - นายอำเภอ ทุกจังหวัด เฝ้าระวังและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย หลังเกิดแผ่นดินไหวและฝนตกในพื้นที่ ห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ (25/08/2559)
มหาดไทยปลื้ม ยอดจำหน่ายโอทอปศิลปาชีพ 9 วัน ทะลุเป้า 839 ล้าน ชาวโอทอปยิ้มด้วยความสุข (23/08/2559)
รมว.มท. ให้การต้อนรับ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (23/08/2559)
     
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ล้มละลายและร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (19/06/2560)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยกระดับการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน (19/06/2560)
สำนักงาน ป.ป.ส. ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด (19/06/2560)
“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (12/06/2560)
“ยุติธรรม” เปิดเวทีระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (12/06/2560)
     
กระทรวงแรงงาน
ไทย ยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสาร ฉ. 111 ต่อ ILO พร้อมพิจารณาเพิ่มอีก 2 ฉบับ (19/06/2560)
รมว.แรงงาน น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ Green Job ส่งเสริมงานมีคุณค่า สู่เวทีโลก (19/06/2560)
ไทยปลื้มได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกประจำของคณะประศาสน์การ ILO ด้วยคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (19/06/2560)
ก.แรงงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ประกอบกิจการ ปลอดการค้ามนุษย์ สอดรับไทยแลนด์ 4.0 (19/06/2560)
แรงงาน พม. มหาดไทย ผนึกกำลังลงพื้นที่จัดโซนนิ่งแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาคร (19/06/2560)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิจัยด้านวทน. มจธ.บางขุนเทียน มุ่งพัฒนาสู่ตลาดโลก (07/06/2560)
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รวม.วท. ร่วมเปิดศูนย์ Huawei OpenLab Bangkok (07/06/2560)
สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ ITRI ผลักดันนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย (07/06/2560)
งานสัมมนา “พัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” (07/06/2560)
พิธีลงนามความร่วมมือผลักดันผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไทยสู่การใช้งานจริง (07/06/2560)
     
กระทรวงสาธารณสุข
ปลัด สธ. เยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ (22/06/2560)
ปลัดสธ.เผย การแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ประชาชน (19/06/2560)
สธ .กำชับรพ. ภาคเหนือ อีสาน ใต้ เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกหนักสัปดาห์หน้า เตรียมพร้อมดูแลประชาชน (18/06/2560)
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน การควบคุมโรคติดต่อ (16/06/2560)
ปลัดสธ.เยี่ยมโรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่ (16/06/2560)
     
สำนักนายกรัฐมนตรี
วช. จัดอบรม “ติดปีกความคิด ตีโจทย์สร้างงานวิจัย และแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้ได้ใจแหล่งทุน” (20/06/2560)
วช. จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (20/06/2560)
วช. ร่วมกับ คอบช. จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (15/06/2560)
นายกรัฐมนตรี มอบ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 (15/06/2560)
วช. ก.วิทย์ฯ-สวทช. ทีเซล ผนึก สธ. นำร่อง 6 โรงพยาบาลทั่วประเทศ หนุนใช้ “เดนตีสแกน 2.0” เครื่องแรกฝีมือคนไทย ตอบโจทย์ทันตกรรมสามมิติ เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย (05/06/2560)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
กพร. สร้างพื้นที่สีเขียว ผุดสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน (23/06/2560)
กพร. เปิดฝึกอบรมขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ มุ่งผลักดันผู้ประกอบการใช้วัตถุระเบิดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสากล (23/06/2560)
“อุตตม” เปิดงานมหกรรมเพื่อนักอุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิต “แมนูแฟกเจอริ่งเอ็กซ์โป 2017” “เนปคอนไทยแลนด์ 2017” และ “ออโตโมทีฟ ซัมมิทม 2017” ตอกย้ำไทยเป็นฮับยานยนต์ในภูมิภาค (21/06/2560)
ไทยโชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการรับรองระบบงาน ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เตรียมลงนามยอมรับร่วมการรับรองระบบ การจัดการพลังงาน รองรับการแข่งขันในตลาดโลก (21/06/2560)
ก.อุตฯ ชี้แจงการตั้งรง. ผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร (16/06/2560)
     
กระทรวงกลาโหม
รอง นรม. และ รมว.กห. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์ (05/10/2558)
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจาก พายุ มูจีแก (05/10/2558)
1 ปี กับผลการดำเนินงานของ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (02/10/2558)
รอง นรม. และ รมว.กห. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์บูรณาการงานมั่นคงของกระทรวงกลาโหม (02/10/2558)
การประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 8 (26/08/2558)
     
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงไอซีที เดินหน้าจัดประชุมระดมสมองตามกรอบยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน (30/09/2558)
ก.ไอซีที เร่งยกระดับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่สังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย (30/09/2558)
ก.ไอซีที หนุนทุกภาคส่วนยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ (30/09/2558)
ก.ไอซีที โชว์แผน IPv6 รองรับ 4G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (30/09/2558)
ก.ไอซีที รุกจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (30/09/2558)
     
กระทรวงการคลัง
ชี้แจงข่าวลืออันเป็นเท็จกรณีแอบอ้างเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (20/06/2560)
รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (20/06/2560)
สคร. ใช้ PPP Fast Track โครงการรถไฟฟ้า 3 สาย สำเร็จภายใน 9 เดือน กระตุ้นการลงทุนของประเทศ อีกกว่า 1.9 แสนล้านบาท (20/06/2560)
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 (20/06/2560)
ธ.ก.ส.มุ่งสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกร กองทุนทวีสุขครบรอบ 10 ปี เกษตรกรเป็นสมาชิก 1.4 ล้านราย มีเงินออมกว่า 8,000 ล้านบาท (12/06/2560)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ชื่อ "ณ สยาม" (03/04/2558)
วธ.จัดงานสงกรานต์ นำพระพุทธรูปเก่าหายาก 9 องค์ ให้ประชาชนสักการะ (03/04/2558)
“ณ สยาม” (03/04/2558)
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (03/04/2558)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ จัดโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (23/03/2558)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รมว. พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มีผู้ป่วยหลายโรครุมเร้า ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ จ.อ่างทอง และ จ.สุโขทัย อีกทั้งชื่นชมเด็กชายสู้ชีวิตวัย 7 ขวบ ใช้เวลาช่วงปิดเทอม ขายของเพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาและดูแลยายแก่ชรา ที่ จ.เชียงราย (24/03/2560)
รมว.พม. เปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง” บูรณาการทุกภาคส่วน ข้ามผ่านความรุนแรงในสังคม ที่จังหวัดอุดรธานี (24/03/2560)
รมว. พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือชายวัย 42 ปี ต้องเลี้ยงดูลูกชายวัย 1 ขวบ ขณะขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อตระเวนขายไอศกรีม ที่ จ.เชียงราย พร้อมช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มีทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ที่ (24/03/2560)
รมว. พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 54 ปี ป่วยหลายโรครุมเร้า ต้องรับภาระเลี้ยงดูสามีพิการขาด้วน ที่ จ.ราชบุรี พร้อมเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กหญิงวัย 14 ปี ที่ผู้เป็นแม่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ที่ จ.ชุมพร (24/03/2560)
รมว.พม. เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรระดับบริหาร พร้อมมอบนโยบาย ปี 2560 "3A" ให้ พมจ. และ สสว. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้นำหน่วยมืออาชีพในการดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายของสังคมให้ได้รับประโยชน์สูงสุด (24/03/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10  โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com