สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.ยกร่างกฎกระทรวงพัฒนาศูนย์การเรียนผู้พิการ (26/05/2558)
ศธ.ให้ทุนภูมิทายาทเด็กใต้เข้าเรียนกีฬานำร่องปีแรก57คนเล็งขยายเพิ่มทั่วภาคใต้ (26/05/2558)
ศธ.ชงของบช่วยเหลือครูใต้เสียชีวิต (13/05/2558)
กศน.จับมือสอศ.จัดหลักสูตรคู่ขนานวุฒิปวช.-ม. 6 (13/05/2558)
สช.จับมือฮั่นปั้นจัดทุนคุรุทายาทปี'58ส่งอบรมแดนมังกร-ผลิตครูสอนภาษาจีนร.ร.เอกชน (09/04/2558)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
ความคืบหน้าในการดำเนินการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างในอินโดนีเซีย (31/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่าง เป็นทางการ (31/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Boao Forum for Asia (31/03/2558)
พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (23/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือน อินเดียอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ ๗ (23/03/2558)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปั่นจักรยานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ปีที่ 17 (04/02/2559)
งานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า-ไทยแลนด์ยอร์ช โชว์ 2016 (04/02/2559)
บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย และ เปิดเวทีเสวนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี (10/09/2558)
แถลงข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา "สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว" (27/08/2558)
กระทรวงท่องเที่ยวฯ ผนึกกระทรวงเกษตรบูรณาการท่องเที่ยววิถีเกษตร (11/08/2558)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรฯ วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลดพื้นที่ทำนาปรังรอบ 2 อดใจรอไปปลูกนาปีพร้อมกันทั้งระบบในช่วงฤดูฝนเดือน พ.ค. นี้ (24/04/2560)
กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ศพก. 882 ศูนย์ฯ เชื่อมโยงการดำเนินงานแปลงใหญ่ เร่งสร้างเครือข่าย แนวทางพัฒนาภาคการเกษตรร่วมกัน (24/04/2560)
กระทรวงเกษตรฯ พอใจผลการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดสงกรานต์ 12 – 17 เม.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ารับบริการ 73,600 ราย ยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรกว่า 840,000 บาท (24/04/2560)
กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม ผลสำเร็จงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัยฯ” จุดกระแสเกษตรกร-ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือ GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก มากขึ้น พร้อมเดินหน้าผลักดันให้มีแหล่งจำหน่ายตลาดแบบถาวรในรูปแบบ มินิ อตก. Farm Outlet มุมจำหน่ายสินค้า GAP (12/04/2560)
กระทรวงเกษตรฯ ปล่อยน้ำสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์ จ.เชียงใหม่ ไม่กระทบต่อปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ย้ำมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับเล่นสงกรานต์อย่างแน่นอน (12/04/2560)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 23 เมษายน 2560 (28/04/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 (18/04/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 26 มีนาคม 2560 (30/03/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2560 (15/03/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 (01/03/2560)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รับขึ้นทะเบียนงาช้าง (23/03/2558)
กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า (23/03/2558)
รับขึ้นทะเบียนการครอบครองงาช้าง ตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 (23/03/2558)
การดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย (Check Dam) เสริมระบบนิเวศ พ.ศ. 2558 (23/03/2558)
จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งจุดรับขึ้นทะเบียนงาช้าง (23/03/2558)
     
กระทรวงพลังงาน
ก.พลังงาน เตรียมความพร้อม 3 ด้าน รับมือปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซ JDA-A18 (19/09/2559)
กระทรวงพลังงาน เตรียมปรับโครงสร้างระบบบริหารกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เพิ่มขีดความสามารถและเร่งขับเคลื่อนตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (01/08/2559)
สนพ. จับมือ ส.อ.ท. ดึง SMEs ประหยัดพลังงาน รับสิทธิประโยชน์ 4 เด้ง (01/08/2559)
ก.พลังงาน เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมเสนอร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุน (01/08/2559)
กองทุนอนุรักษ์ จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ยกเครื่องงานวิจัย มุ่งเป้าเชิงพื้นที่ (01/08/2559)
     
กระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หารือกับนายอักเซล วิลด์เนอร์ (Mr. Axel Wildner) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและการอาหารประจำสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย (27/04/2560)
พาณิชย์”เปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ “ตลาดใต้เคี่ยม” เปิดพื้นที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าให้กับชุมชน และผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร (27/04/2560)
พาณิชย์ผุดแนวคิดจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน พร้อมปักธง 3 กิจกรรมใหญ่กลางปี 60 ดันออร์แกนิกส์ไทยผงาดเวทีโลก (27/04/2560)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ H.E. Mr. Mohammad Younus Dagha ปลัดกระทรวงพาณิชย์ปากีสถาน ร่วมหารือด้านความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน (27/04/2560)
พาณิชย์ดันหนูณิชย์ฟู้ดทรัคลดค่าครองชีพประชาชน พร้อมตอกย้ำประเทศไทยสวรรค์ของอาหารริมทาง (27/04/2560)
     
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบัติต่อสถานบริการ สถานบันเทิง ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ (19/10/2559)
รมว.มท.ลงนามกฎกระทรวง 2 ฉบับ ปลดล็อคให้โรงแรมขนาดเล็ก – อาคารประเภทอื่นที่นำมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง โดยเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัย ส่งเสริมบรรยากาศด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ (25/08/2559)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนผู้ว่า - นายอำเภอ ทุกจังหวัด เฝ้าระวังและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย หลังเกิดแผ่นดินไหวและฝนตกในพื้นที่ ห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ (25/08/2559)
มหาดไทยปลื้ม ยอดจำหน่ายโอทอปศิลปาชีพ 9 วัน ทะลุเป้า 839 ล้าน ชาวโอทอปยิ้มด้วยความสุข (23/08/2559)
รมว.มท. ให้การต้อนรับ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (23/08/2559)
     
กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดีช่วยเหลือประชาชนไกล่เกลี่ยหนี้ในพื้นที่จังหวัดน่าน (24/04/2560)
สำนักงาน ป.ป.ส. ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตรวจค้นยาเสพติด (24/04/2560)
กรมคุมประพฤติเผยสถิติผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำหนดมาตรการ “ดื่มแล้วขับ เข้าห้องดับจิต” (24/04/2560)
กรมพินิจฯ จัดการแข่งขันฟุตซอล พัฒนาทักษะเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา (18/04/2560)
สำนักงาน ป.ป.ส. ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมป้องกันปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยรถยนต์สาธารณะ และพัสดุภัณฑ์ (18/04/2560)
     
กระทรวงแรงงาน
ก.แรงงาน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงาน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่ (24/04/2560)
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่แม่สอด ติดตามขับเคลื่อนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (24/04/2560)
ก.แรงงาน แก้ปัญหาขาดแรงงานภาคเกษตร (24/04/2560)
ก.แรงงาน ดีเดย์ ออก E-Work permit ลดขั้นตอน ตรวจสอบง่าย พร้อมบริการ ภายในเมษายน 2560 (24/04/2560)
ก.แรงงาน ขานรับ“ฟิวเจอเรียม”ย้ำ ดูแลครอบคลุมให้คนทุกกลุ่มมีทักษะ มีงานทำ (24/04/2560)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แถลงผลสำเร็จการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอปในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 (10/04/2560)
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 กับเครื่องกำเนิดรังสีทันตกรรม (10/04/2560)
ก.วิทย์ โดย สวทช. ผลักดัน EECi ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรกว่า 50 หน่วยงาน (10/04/2560)
การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางรถไฟครั้งที่ 3 (RISE 3) (28/03/2560)
งาน CEO Innovation Forum 2017 (28/03/2560)
     
กระทรวงสาธารณสุข
สธ.กำหนด7มาตการความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (29/04/2560)
สธ.ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก และผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ เดินหน้ากำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 (28/04/2560)
คกก.ควบคุมการบริโภคยาสูบฯ เตรียมยกระดับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เทิดไท้องค์ราชันเป็นนโยบายภาครัฐ (27/04/2560)
"ปิยะสกล" ยืนยันรัฐบาลไม่ล้มเลิกบัตรทอง 30 บาท และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประชาชนรับประโยชน์สูงสุด (27/04/2560)
สธ.กำชับทุกโรงพยาบาล เข้มมาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล ฝ่าฝืนลงโทษ (26/04/2560)
     
สำนักนายกรัฐมนตรี
วช. จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว (28/04/2560)
กรมบัญชีกลางชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (24/04/2560)
วช. ผลักดันผลงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของไทยคว้ำรำงวัลสูงสุดในเวทีระดับนำนำชำติ (24/04/2560)
วช. จัดฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) (แม่ไก่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (24/04/2560)
สมอ. ลุยจับเหล็กภาคเหนือ พบเหล็กไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า 7 แสนบาท (21/04/2560)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานฯ เผยผลตรวจเบื้องต้นพบปลากะพงขาวตายในทะเลสาบสงขลา ไม่ใช่น้ำเสียจากโรงงาน (28/04/2560)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลักดันมาตรฐานยางล้อเป็นมาตรฐานบังคับ (28/04/2560)
พิธีมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ปี 2559 โดยความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (28/04/2560)
กรมโรงงานฯ ชี้แจงและเร่งเสริมมาตรการเข้มเฝ้าระวัง โรงงานก่อความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (25/04/2560)
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญ SMEs ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณี เครื่องเรือน ของตกแต่งและของที่ระลึก และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ รับสมัคร (24/04/2560)
     
กระทรวงกลาโหม
รอง นรม. และ รมว.กห. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์ (05/10/2558)
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจาก พายุ มูจีแก (05/10/2558)
1 ปี กับผลการดำเนินงานของ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (02/10/2558)
รอง นรม. และ รมว.กห. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์บูรณาการงานมั่นคงของกระทรวงกลาโหม (02/10/2558)
การประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 8 (26/08/2558)
     
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงไอซีที เดินหน้าจัดประชุมระดมสมองตามกรอบยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน (30/09/2558)
ก.ไอซีที เร่งยกระดับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่สังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย (30/09/2558)
ก.ไอซีที หนุนทุกภาคส่วนยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ (30/09/2558)
ก.ไอซีที โชว์แผน IPv6 รองรับ 4G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (30/09/2558)
ก.ไอซีที รุกจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (30/09/2558)
     
กระทรวงการคลัง
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา (24/04/2560)
กอช. ขานรับนโยบายรัฐ เดินหน้าเต็มกำลังเร่งเตรียมคนไทยให้มีรายได้เพียงพอในวัยสูงอายุ (24/04/2560)
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (18/04/2560)
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) (18/04/2560)
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (18/04/2560)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ชื่อ "ณ สยาม" (03/04/2558)
วธ.จัดงานสงกรานต์ นำพระพุทธรูปเก่าหายาก 9 องค์ ให้ประชาชนสักการะ (03/04/2558)
“ณ สยาม” (03/04/2558)
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (03/04/2558)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ จัดโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (23/03/2558)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รมว. พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มีผู้ป่วยหลายโรครุมเร้า ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ จ.อ่างทอง และ จ.สุโขทัย อีกทั้งชื่นชมเด็กชายสู้ชีวิตวัย 7 ขวบ ใช้เวลาช่วงปิดเทอม ขายของเพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาและดูแลยายแก่ชรา ที่ จ.เชียงราย (24/03/2560)
รมว.พม. เปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง” บูรณาการทุกภาคส่วน ข้ามผ่านความรุนแรงในสังคม ที่จังหวัดอุดรธานี (24/03/2560)
รมว. พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือชายวัย 42 ปี ต้องเลี้ยงดูลูกชายวัย 1 ขวบ ขณะขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อตระเวนขายไอศกรีม ที่ จ.เชียงราย พร้อมช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มีทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ที่ (24/03/2560)
รมว. พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 54 ปี ป่วยหลายโรครุมเร้า ต้องรับภาระเลี้ยงดูสามีพิการขาด้วน ที่ จ.ราชบุรี พร้อมเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กหญิงวัย 14 ปี ที่ผู้เป็นแม่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ที่ จ.ชุมพร (24/03/2560)
รมว.พม. เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรระดับบริหาร พร้อมมอบนโยบาย ปี 2560 "3A" ให้ พมจ. และ สสว. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้นำหน่วยมืออาชีพในการดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายของสังคมให้ได้รับประโยชน์สูงสุด (24/03/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10  โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com