สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 (16/08/2561)
สธ.จัดบริการการแพทย์ขั้นสูงทุกเขตสุขภาพ ให้บริการใกล้บ้าน ลดเหลื่อมล้ำ ลดรอคอย ลดแออัด (16/08/2561)
สธ. ให้โรงพยาบาลเตรียมระบบบริการประชาชน จากพายุโซนร้อน “เบบินคา” (15/08/2561)
สมอ. ดีเดย์หลัง 16-17 สิงหาคมนี้ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ ต้องทำตามมาตรฐานฉบับใหม่ (14/08/2561)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 10 สิงหาคม 2561 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) (14/08/2561)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
‘กฤษฎา’ ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สามารถสร้างอาชีพ รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ควบคู่กับการจัดที่ดินทำกิน (04/05/2561)
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ "ลักษณ์" ยืนยัน วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มั่นใจ ปี 2561 วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ – โคนมแบบครบวงจร) ภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต “มหาสารคามโมเดล” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร (04/05/2561)
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย (02/05/2561)
เกษตรฯ ถกหน่วยเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เร่งแผนด่วนเจรจาผู้ประกอบการปรับลดราคาปัจจัยการผลิต พร้อมอ้อนผู้ส่งออกเพิ่มราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ลั่นได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือชัดเจนภายใน 10 พ.ค. (02/05/2561)
     
กระทรวงพาณิชย์
สค.ลุยพัฒนาเอสเอ็มอี 5 จังหวัดภาคใต้ ดันสินค้าฮาลาลไทยผงาดในฟุตบอลโลกกาต้าร์ในอีก 4 ปีข้างหน้า (10/08/2561)
ออสซี่หารือไทย เร่งหาทางออกสรุปผลการเจรจา RCEP (10/08/2561)
อาร์เซ็ปรอบกรุงเทพ ปิดจ๊อบสองเรื่องสำคัญ ผลักดันตามแผนหวังจบตามเป้า (10/08/2561)
กรมเจรจาฯ เดินหน้าเตรียมความพร้อม"อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี" (10/08/2561)
คิดนอกกรอบ...สร้างสรรค์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คน เสริมแกร่งธุรกิจด้วย Startup (10/08/2561)
     
กระทรวงแรงงาน
สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรกระทรวงแรงงาน ปี 2561 (16/08/2561)
“บิ๊กอู๋”กำชับ สนร.เข้มงวดความปลอดภัยแคมป์คนงานป้องกันเสี่ยงไฟไหม้ (16/08/2561)
“บิ๊กอู๋”ขอเวลา 1 สัปดาห์ ตกผลึกมาตรการแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน (16/08/2561)
“บิ๊กอู๋”กำชับ อกคร.เร่งรัดงานตามแผน พบ จนท.เอี่ยวค้ามนุษย์ เอาผิดทั้งวินัยและอาญา (16/08/2561)
“บิ๊กอู๋”ให้โอวาทบัณฑิตแรงงาน ผู้ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงลงสู่พื้นที่ชายแดนใต้ (16/08/2561)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงานประจำวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 (07/08/2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 (19/07/2561)
สรุปผลการดำเนินงานประจำวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 (06/07/2561)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 17 มิถุนายน 2561 (21/06/2561)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 (11/06/2561)
     
กระทรวงสาธารณสุข
3 กระทรวง - ภาคีเครือข่าย ชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 (14/08/2561)
สธ.เร่งติดตามฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากลุ่มเสี่ยงที่กิน/สัมผัสกระบือเสียชีวิตที่อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ให้ครบทุกคน (14/08/2561)
สธ.เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมดูแลสุขภาพ หากมีไข้ กินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น 2 วัน ให้พบแพทย์ (10/08/2561)
สธ.เผยไทยยังไม่พบไข้หวัดนกพร้อมเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น (10/08/2561)
สธ.พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน (09/08/2561)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรอ.เผย 8 ปี ยอดรง.สีเขียวพุ่งเฉียด 3.5 หมื่นโรง พร้อมชี้ 5 เทรนด์โรงงานสีเขียวยุคใหม่ที่ต้องเร่งอัพดีกรี (17/08/2561)
รัฐมนตรีอุตตมฯ เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง (09/08/2561)
รัฐมนตรี อุตตมฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) จังหวัดชลบุรี (09/08/2561)
รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ เปิดงานและบรรยายในหัวข้อ "Create Thailand as an ASEAN Logistics Hub" ในงาน INTELLIGENT WAREHOUSE SEMINAR 2018 HOW Intelligent Warehouse Support EEC (09/08/2561)
รชอ. ผนึกพลังวางแผนมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธย (09/08/2561)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.กำแพงเพชร นครราชสีมา และปราจีนบุรี (10/08/2561)
รมว.พม. รับมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และโครงการโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม จากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ปตท. (10/08/2561)
พม. แถลงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ จ.เพชรบุรี และความคืบหน้าการสร้างที่พักอาศัยให้ผู้ประสบภัยดินถล่ม ที่ จ.น่าน พร้อมเผยผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561 และผลการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 2 (10/08/2561)
พม. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้ (10/08/2561)
พม. เชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีเพื่อสังคม รวม 193 คน มุ่งสร้างเครือข่าย อพม. เข้มแข็งทั่วประเทศ (10/08/2561)
     
กระทรวงยุติธรรม
ดีเอสไอ เร่งบูรณาการ 8 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล (14/08/2561)
กระทรวงยุติธรรม เปิดสัมมนา "การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต" สะท้อนพฤติกรรมการเสพติด ลดปัญหาคนล้นคุก (14/08/2561)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการของภาครัฐ (31/07/2561)
กรมบังคับคดี ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (31/07/2561)
ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกสูงสุด 19 ปี แก๊งบังคับค้าประเวณีสาวโมร็อคโก (23/07/2561)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ITAP-สวทช. ติดอาวุธ “เถ้าแก่โรงงาน” ปลุกกระแสสู่โรงงานอัจฉริยะ ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี (29/03/2561)
รองสมคิด ติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาประเทศ Thailind 4.0 (23/01/2561)
รวท.สุวิทย์ เข้าเยี่ยม ‘วศ.’ ชมผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน มุ่งตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 (23/01/2561)
กระทรวงวิทย์ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชูแนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” สานฝันเด็กไทยผ่านนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 (23/01/2561)
ออท.เยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีวิทย์ฯ พร้อมหารือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (23/01/2561)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (26/07/2561)
รมว.กก ร่วมโครงการ “สุขาสุขใจ” (23/07/2561)
ประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 4/2561 (13/06/2561)
รมว.ลุยเมืองชาละวัน พร้อมบูมการท่องเที่ยว (13/06/2561)
สมาคมภาคการท่องเที่ยวรวมตัวยื่นหนังสือ หวั่นการชุมนุมประท้วง กระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว (22/05/2561)
     
กระทรวงการคลัง
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (16/08/2561)
กรมบัญชีกลางปรับปรุงวิธีปฏิบัติเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม (16/08/2561)
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (16/08/2561)
กอช. MOU เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มจุดบริการรับสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกจุด กว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ (08/08/2561)
ครม. เห็นชอบ ให้ ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ และลดดอกเบี้ย ให้กับเกษตรกร 3.81 ล้านราย พร้อม ร่วมมือ กระทรวงเกษตร เร่งจัดทำแผนฟื้นฟูรายบุคคลหวังเพิ่มรายได้เกษตรกรใน 3 ปี (08/08/2561)
     
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นำจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ (09/07/2561)
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ กองบิน 2 (06/07/2561)
แถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 (03/07/2561)
รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (27/06/2561)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) (8 มิถุนายน 2561) (27/06/2561)
     
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ต่อต้านการทุจริต มหาดไทย เดินหน้าเสริมอาวุธเครือข่ายฯ พร้อมยึดป.ป.ช.เป็นต้นแบบ สานต่อการป้องกันปัญหาการทุจริตในภาครัฐ (10/08/2561)
มท.2 เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักดิ์ศรี ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน (10/08/2561)
มท.ผุดไอเดียรวมแอพพลิเคชั่นให้บริการของหน่วยงานไว้ในแอปพลิเคชั่นเดียว (10/08/2561)
มท.ร่วมกับกต. จัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน (10/08/2561)
มท. แถลงข่าวการจัดงาน ศิลปาชีพ OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี คาดเงินสะพัดกว่า 900 ล้านบาท (08/08/2561)
     
กระทรวงกลาโหม
กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการวางแผนจัดทำแผนเตรียมพร้อมของหน่วยงานรับผิดชอบทรัพยากรหลัก ทั้ง 10 ด้าน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากร เพื่อการป้องกันประเทศ (10/05/2561)
กระทรวงกลาโหม ไทย - สหรัฐ ฯ กระชับสัมพันธ์ ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และพันธมิตรที่ใกล้ชิด ในการเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค (26/04/2561)
รมช.กห. เป็นผู้แทน รอง นรม.และ รมว.กห. ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.เครือรัฐออสเตรเลีย (อต.) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ (26/04/2561)
รอง นรม.และ รมว.กห. เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ สานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง และยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นสองประเทศ (20/04/2561)
รอง นรม. และรมว.กห.ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมดูแลความมั่นคงปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ย้ำจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรต่อเนื่อง (18/04/2561)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รมว.ทส. เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” บนเนื้อ 2,080 ไร่กลางเมืองระนอง ลบอดีตสุดเศร้าป่าเสื่อมโทรมสู่วิกฤตสิ่งแวดล้อมทั้งขยะ-น้ำเน่า (16/08/2561)
Infographics : อ.อ.ป.ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ (ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจทั่วประเทศ ขยายผลปี 61 เพิ่มพื้นที่อีก 22,000 ไร่) (16/08/2561)
"สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช (สวจ.) ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ระหว่าง วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561" (16/08/2561)
"เขาเขียวฝนตกหนักต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนมากส่งผลน้ำป่าไหลหลากลงมา สั่งการเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำหวั่นไม่ปลอดภัย" (16/08/2561)
"เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ซ้าย ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" (16/08/2561)
     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลฯ Kick Off ตรวจสอบ-ประเมินทรัพย์สิน “เน็ตประชารัฐ” ทั้ง 24,700 หมู่บ้าน เสร็จภายใน ก.พ. 62 เดินหน้าส่งเสริมใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง (16/08/2561)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ความท้าทายใหม่ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว” (16/08/2561)
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “TFIT Forum 2018” (16/08/2561)
กระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมตั้งคณะกรรมการเชิญชวน - คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ EECd และคณะทำงานติดตามการพัฒนาพื้นที่ EECd (15/08/2561)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการ จ.ตรัง (10/08/2561)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
วธ.เผยผลโพล “วันแม่แห่งชาติ” ปชช.ประทับใจ-น้อมนำพระราชกรณียกิจ “สมเด็จพระราชินี” ในรัชกาลที่ 9 อนุรักษ์และส่งเสริมใช้ผ้าไทย-งานศิลปะพื้นบ้าน-ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน บอกรักแม่ด้วยการกอด-บอกรัก-นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรแม่ เผย 6 (10/08/2561)
วธ. ฉลอง “วันอาเซียน” ปี 61 เปิดตัวหนังสือวัฒนธรรมอาเซียน “วิวิธ อาเซียน” จัดนิทรรศการภาพถ่าย-เสวนาบอกเล่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน 5-26 ส.ค.นี้ (10/08/2561)
ครม. เห็นชอบปฏิญญาความร่วมมือ “ปีแห่งวัฒนธรรม ไทย-ตุรกี” ฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “ศิลปะการแสดง-ดนตรี-นาฏศิลป์-การออกแบบ” (10/08/2561)
ชาวอเมริกันส่งมอบโบราณวัตถุยุคบ้านเชียง 12 ชิ้น “ภาชนะดินเผา-ลูกกลิ้งดินเผา-หินดุ-กำไลสำริด” พร้อมภาพถ่าย 1 รายการ คืนให้ไทย บอร์ดติดตามโบราณวัตถุเห็นชอบติดตามโบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑ์ Norton Simon คืนเพิ่มอีก 9 รายการกรมศิลป์ทยอยส่งมอบเอกสาร-หลักฐานตามที (10/08/2561)
วธ.เผยผลโพล “ภาษาไทย” ปชช.ร้อยละ 70ทราบ 29 ก.ค.ทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ แนะจัดกิจกรรมรักการอ่าน-ประกวดภาษาไทย รณรงค์ใช้สื่อออนไลน์ ดึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่าง เผยคำว่า “หัวร้อน-นก-โดนเท-เมพขิงๆ-เตง-อัลไล” ติดโผคำศัพท์ฮิตวัยรุ่นยุค ปี 61 (26/07/2561)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๙ (17/08/2561)
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ (17/08/2561)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาค (17/08/2561)
ไทยบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมในเมียนมา (17/08/2561)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑๙ การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๘ และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองๅและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที (17/08/2561)
     
กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท (21/09/2560)
สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring (21/09/2560)
มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก (15/09/2560)
อาชีวะจับมือบ.บีกริมฯผสานความสุขมวลรวม (14/09/2560)
กอปศ.ประชุมนัด ๑๗ เร่งยกร่างแผนปฏิรูปประเทศ (13/09/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com