สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.ยกร่างกฎกระทรวงพัฒนาศูนย์การเรียนผู้พิการ (26/05/2558)
ศธ.ให้ทุนภูมิทายาทเด็กใต้เข้าเรียนกีฬานำร่องปีแรก57คนเล็งขยายเพิ่มทั่วภาคใต้ (26/05/2558)
ศธ.ชงของบช่วยเหลือครูใต้เสียชีวิต (13/05/2558)
กศน.จับมือสอศ.จัดหลักสูตรคู่ขนานวุฒิปวช.-ม. 6 (13/05/2558)
สช.จับมือฮั่นปั้นจัดทุนคุรุทายาทปี'58ส่งอบรมแดนมังกร-ผลิตครูสอนภาษาจีนร.ร.เอกชน (09/04/2558)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
ความคืบหน้าในการดำเนินการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างในอินโดนีเซีย (31/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่าง เป็นทางการ (31/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Boao Forum for Asia (31/03/2558)
พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (23/03/2558)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือน อินเดียอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ ๗ (23/03/2558)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปั่นจักรยานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ปีที่ 17 (04/02/2559)
งานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า-ไทยแลนด์ยอร์ช โชว์ 2016 (04/02/2559)
บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย และ เปิดเวทีเสวนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี (10/09/2558)
แถลงข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา "สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว" (27/08/2558)
กระทรวงท่องเที่ยวฯ ผนึกกระทรวงเกษตรบูรณาการท่องเที่ยววิถีเกษตร (11/08/2558)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก.เกษตรฯ จับมือสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย หนุนสร้างเครือข่ายชาวนาพัฒนาข้าวคุณภาพดี และต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ป้อนตลาด (24/03/2560)
ก.เกษตรฯ เข้มสุ่มตรวจสินค้าเกษตร บูรณาการร่วมกัน 3 หน่วยงาน หวังยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (24/03/2560)
กระทรวงเกษตรฯ สานพลังความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 (24/03/2560)
กระทรวงเกษตรฯ แจงความคืบหน้ามาตรการเตรียมรับมือภัยแล้ง 5 แผนงาน พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา พักการทำนารอบที่ 3 (นาปรังรอบที่ 2) หลังพบพื้นที่นาปรังเกินแผนไปแล้วกว่า 2 เท่า ย้ำปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีเพียงพอใช้เฉพาะการอุปโภคบริโภค และรักษา (17/03/2560)
นายกฯ ห่วงเกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชมะพร้าวระบาด ด้าน“บิ๊กฉัตร” เร่งลง พท.ประจวบฯ แหล่งปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศ คลอด 5 มาตรการหลักปิดล้อมตัดวงจรการระบาดในพื้นที่ก่อนลาม พท.อื่น พร้อมหารือเกษตรกรและหน่วยเกี่ยวข้องวางแผนแก้ปัญหายั่งยืนเสนอ ครม.พิจารณา (17/03/2560)
     
กระทรวงคมนาคม
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2560 (15/03/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 (01/03/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2560 (17/02/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 29 มกราคม 2560 (02/02/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 - 15 มกราคม 2560 (19/01/2560)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รับขึ้นทะเบียนงาช้าง (23/03/2558)
กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า (23/03/2558)
รับขึ้นทะเบียนการครอบครองงาช้าง ตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 (23/03/2558)
การดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย (Check Dam) เสริมระบบนิเวศ พ.ศ. 2558 (23/03/2558)
จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งจุดรับขึ้นทะเบียนงาช้าง (23/03/2558)
     
กระทรวงพลังงาน
ก.พลังงาน เตรียมความพร้อม 3 ด้าน รับมือปิดซ่อมบำรุงประจำปีแหล่งก๊าซ JDA-A18 (19/09/2559)
กระทรวงพลังงาน เตรียมปรับโครงสร้างระบบบริหารกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เพิ่มขีดความสามารถและเร่งขับเคลื่อนตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (01/08/2559)
สนพ. จับมือ ส.อ.ท. ดึง SMEs ประหยัดพลังงาน รับสิทธิประโยชน์ 4 เด้ง (01/08/2559)
ก.พลังงาน เร่งขับเคลื่อนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เตรียมเสนอร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุน (01/08/2559)
กองทุนอนุรักษ์ จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ยกเครื่องงานวิจัย มุ่งเป้าเชิงพื้นที่ (01/08/2559)
     
กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลประกอบการแถลงข่าววันที่ 15 มีนาคม 2560 “พาณิชย์” ส่งพาณิชย์ภาคจับเข่าคุยภาคเอกชน ดันอุดรธานีเป็นฮับเกษตรอินทรีย์อีสาน (24/03/2560)
พาณิชย์ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก (24/03/2560)
เม็กซิโกเปิดโควต้านำเข้าข้าว 1.5 แสนตัน ไทยได้รับจัดสรรเป็นข้าวขาวเมล็ดยาว พาณิชย์พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ชิงส่วนแบ่งตลาด หวังขยายสู่ลาตินอเมริกา (24/03/2560)
การเยือนกัมพูชาและการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-กัมพูชา (JTC) วันที่ 13-16 มี.ค. 60 ประกอบการแถลงข่าวของ รมว.พณ. (24/03/2560)
รมว. พาณิชย์ ส่งทีมไปกัมพูชา สานต่องาน CLMVT Forum 2017 (24/03/2560)
     
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบัติต่อสถานบริการ สถานบันเทิง ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ (19/10/2559)
รมว.มท.ลงนามกฎกระทรวง 2 ฉบับ ปลดล็อคให้โรงแรมขนาดเล็ก – อาคารประเภทอื่นที่นำมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง โดยเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัย ส่งเสริมบรรยากาศด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ (25/08/2559)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งด่วนผู้ว่า - นายอำเภอ ทุกจังหวัด เฝ้าระวังและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย หลังเกิดแผ่นดินไหวและฝนตกในพื้นที่ ห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ (25/08/2559)
มหาดไทยปลื้ม ยอดจำหน่ายโอทอปศิลปาชีพ 9 วัน ทะลุเป้า 839 ล้าน ชาวโอทอปยิ้มด้วยความสุข (23/08/2559)
รมว.มท. ให้การต้อนรับ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (23/08/2559)
     
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนความร่วมมือเฝ้าระวังยาเสพติดระดับภูมิภาคอาเซียน (20/03/2560)
กรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายกรณี ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายและใช้ไขควงแทงศีรษะเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย (20/03/2560)
“บังคับคดี” จับมือ “ศาลแพ่งธนบุรี” เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง (20/03/2560)
“ยุติธรรม” เตรียมนำเสนอรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (13/03/2560)
“ยุติธรรม” ลงนาม MOU ขับเคลื่อนแนวทางป้องกันปัญหาอาชญากรรมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน (13/03/2560)
     
กระทรวงแรงงาน
“บิ๊กบี้” มั่นใจ เด็กจบใหม่ มีนา – เมษาฯ นี้ มีงานทำ พร้อมจัดสรรตำแหน่งงานว่างรองรับ (07/03/2560)
‘บิ๊กบี้’ขันน็อตสวัสดิการฯ จังหวัด เร่งขับเคลื่อน เซฟตี้ไทยแลนด์ ทั่วไทย (07/03/2560)
ก.แรงงาน เผย กัมพูชาทยอยแจกหนังสือเดินทางแรงงาน 2.36 แสนเล่ม ดีเดย์ 1 มีนาคมเป็นต้นไป (07/03/2560)
ก.แรงงาน เสวนาต่อต้านค้ามนุษย์ 'เร่ง' กกจ. ยกร่าง กม. จัดหางานให้ผู้เสียหายค้ามนุษย์ (07/03/2560)
‘บิ๊กบี้’ ลงใต้ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จัด..จ้างงานเร่งด่วน พัฒนาทักษะฝีมือ บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (07/03/2560)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 3 (01/02/2560)
ก.วิทย์ ชูเทคโนโลยี UAV ใช้ยกระดับประเทศ (01/02/2560)
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจสานพลังประชารัฐ (01/02/2560)
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 (01/02/2560)
กิจกรรมเสวนาคุยกัน..ฉันวิทย์ (09/12/2559)
     
กระทรวงสาธารณสุข
สธ.เร่งสำรวจและซ่อมแซมสถานบริการที่เสียหายจากพายุ เผยทุกแห่งเปิดบริการได้ตามปกติ (26/03/2560)
สธ. พัฒนาศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ร้อยเอ็ด หนี่งเดียวในตะวันออกเฉียงเหนือ (23/03/2560)
สธ.ติวเข้มระบบสุขศึกษาแนวใหม่ประเทศ ยกระดับความรอบรู้สุขภาพคนไทย ลดป่วย ลดโรค (23/03/2560)
“รมว.สธ.” พัฒนาศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ร้อยเอ็ด หนี่งเดียวในตะวันออกเฉียงเหนือ (23/03/2560)
นายกรัฐมนตรี นำสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ ป้องกันโรคไข้เลือดออก (22/03/2560)
     
สำนักนายกรัฐมนตรี
วช. จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๐” (20/03/2560)
วช. ผลักดันการพัฒนาระบบราง ตามนโยบาย Thailand 4.0 (20/03/2560)
ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...และปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (14/03/2560)
วช. จัดระดมความคิดการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยระบบวิจัยและนวัตกรรม (10/03/2560)
วช. จัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานของผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 7 ด้าน (10/03/2560)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
สมอ.ชี้แจงใช้มาตรฐานบัลลาสต์และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ใหม่เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน (23/03/2560)
กสอ. ล่องใต้ ถอดโมเดล ตลาดออนไลน์ สร้าง SMEs อัจฉริยะ (22/03/2560)
ก.อุตฯ ขึ้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเครื่องจักร ชี้ของเก่าใช้มานาน ไม่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจ เล็งอนุญาตเอกชนร่วมตรวจสอบภายในปี 60 แนะนำเอสเอ็มอีผันเครื่องจักรเป็นทุนเติมสภาพคล่อง (20/03/2560)
ก.อุตฯ พร้อมหนุนอุตฯไทยสู่ Thailand 4.0 เชื่อศักยภาพผู้ประกอบการไทย สามารถแข็งขันได้ในตลาดโลก (20/03/2560)
“อุตตม” มั่นใจนักลงทุนสนใจลงทุนในEEC เชื่อ 5 ปีทำรายได้1.5 ล้านล้านบาท ย้ำเร่งพัฒนา 4 มิติหลักรองรับการพัฒนา” (17/03/2560)
     
กระทรวงกลาโหม
รอง นรม. และ รมว.กห. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์ (05/10/2558)
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจาก พายุ มูจีแก (05/10/2558)
1 ปี กับผลการดำเนินงานของ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (02/10/2558)
รอง นรม. และ รมว.กห. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมศูนย์บูรณาการงานมั่นคงของกระทรวงกลาโหม (02/10/2558)
การประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 8 (26/08/2558)
     
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงไอซีที เดินหน้าจัดประชุมระดมสมองตามกรอบยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน (30/09/2558)
ก.ไอซีที เร่งยกระดับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่สังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย (30/09/2558)
ก.ไอซีที หนุนทุกภาคส่วนยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ (30/09/2558)
ก.ไอซีที โชว์แผน IPv6 รองรับ 4G ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (30/09/2558)
ก.ไอซีที รุกจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (30/09/2558)
     
กระทรวงการคลัง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (22/03/2560)
คลังเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment ต่อเนื่อง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/03/2560)
รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 (22/03/2560)
การเตรียมพร้อมของประชาชนในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (14/03/2560)
แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (14/03/2560)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ชื่อ "ณ สยาม" (03/04/2558)
วธ.จัดงานสงกรานต์ นำพระพุทธรูปเก่าหายาก 9 องค์ ให้ประชาชนสักการะ (03/04/2558)
“ณ สยาม” (03/04/2558)
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (03/04/2558)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ จัดโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา (23/03/2558)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รมว. พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มีผู้ป่วยหลายโรครุมเร้า ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ จ.อ่างทอง และ จ.สุโขทัย อีกทั้งชื่นชมเด็กชายสู้ชีวิตวัย 7 ขวบ ใช้เวลาช่วงปิดเทอม ขายของเพื่อหาเงินเป็นทุนการศึกษาและดูแลยายแก่ชรา ที่ จ.เชียงราย (24/03/2560)
รมว.พม. เปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง” บูรณาการทุกภาคส่วน ข้ามผ่านความรุนแรงในสังคม ที่จังหวัดอุดรธานี (24/03/2560)
รมว. พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือชายวัย 42 ปี ต้องเลี้ยงดูลูกชายวัย 1 ขวบ ขณะขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อตระเวนขายไอศกรีม ที่ จ.เชียงราย พร้อมช่วยเหลือ 2 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มีทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ที่ (24/03/2560)
รมว. พม. กำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 54 ปี ป่วยหลายโรครุมเร้า ต้องรับภาระเลี้ยงดูสามีพิการขาด้วน ที่ จ.ราชบุรี พร้อมเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กหญิงวัย 14 ปี ที่ผู้เป็นแม่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ที่ จ.ชุมพร (24/03/2560)
รมว.พม. เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรระดับบริหาร พร้อมมอบนโยบาย ปี 2560 "3A" ให้ พมจ. และ สสว. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้นำหน่วยมืออาชีพในการดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายของสังคมให้ได้รับประโยชน์สูงสุด (24/03/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10  โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com