สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

 เข้าสู่ระบบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 (12/12/2560)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 (12/12/2560)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2560 (12/12/2560)
วช. ร่วมกับ ม.กรุงเทพ ผลักดัน "ครัวไทยสู่ครัวโลก" (12/12/2560)
สธ.ชื่นชม 3 ผลงานเด่นเขตสุขภาพที่ 2 นำไปเป็นต้นแบบการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด (10/12/2560)
     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“รองนายกรัฐมนตรี สมคิด”มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนกระทรวงเกษตรฯ เดินเครื่องแก้ปัญหาปากท้องเกษตรกร ผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้ขายไม่ต่ำกว่าทุน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลด้านเกษตรบูรณาการอย่างยั่งยืน (08/12/2560)
“รมช.ลักษณ์” ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ และเป็นสักขีพยานในพิธี ลงนาม MOU โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (08/12/2560)
“รัฐมนตรีช่วยฯ วิวัฒน์”มอบนโยบายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้ง 10 หน่วยงาน น้อมนำ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน พร้อมเร่งเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต (08/12/2560)
กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันดินโลก ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ (06/12/2560)
“รัฐมนตรีเกษตรฯ กฤษฎา” มอบนโยบาย “ 3 ต. ต่อ - เติม - แต่ง” ให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผนึกกำลังในระดับจังหวัดให้บูรณาการทำงานร่วมกันแน่นแฟ้น พร้อมจับมือ ก.พาณิชย์ ถกความร่วมมือดันสินค้าเกษตร 8 ธ.ค.นี้ (06/12/2560)
     
กระทรวงพาณิชย์
GIT ค้นฟ้าหาสุดยอดนักออกแบบเครื่องประดับ และสุดยอดช่างเจียระไนพลอย ใน GIT’s World Jewelry Design Awards 2017 และ GIT’s World Gems Faceting Master 2017 (15/12/2560)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือสหกรณ์โคนมไทย เตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมในยุคการค้าเสรี (15/12/2560)
ไทย-ตุรกี เตรียมเปิดเจรจา FTA รอบที่ 2 มุ่งเป้าหมายสำเร็จภายในปี 2561 เพื่อฉลองสัมพันธ์สองฝ่ายครบรอบ 60 ปี (15/12/2560)
‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 11 ที่อาร์เจนตินา เร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้า WTO ให้โปร่งใส เป็นธรรม (15/12/2560)
กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมการค้าชายแดน ลงพื้นที่แม่สอดจับมือภาคเอกชนไทย-เมียนมา จัดโครงการใหญ่ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาผู้ประกอบการ (15/12/2560)
     
กระทรวงแรงงาน
‘ปลัดจรินทร์’ สั่งการแรงงานจังหวัดพื้นที่ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว บูรณาการอำนวยความสะดวกให้คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น (20/11/2560)
ก.แรงงาน เผยยอดการจ้างงาน ปี ๖๐ เน้นการทำงานเชิงรุก ผ่านกลไกประชารัฐ (20/11/2560)
ขีดเส้น! 31 มีนา 61 ไทยปลอดต่างด้าวผิด กม. ย้ำ รัฐพยายามเต็มที่หวังหลุดเทียร์ (20/11/2560)
ก.แรงงาน ผนึกเครือข่ายรัฐ - เอกชน พัฒนาฝีมือคนไทย มีงานทำ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (20/11/2560)
ปลัดแรงงาน ย้ำ! แรงงานนอกระบบสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สิทธิประโยชน์ต้องเท่าเทียม (20/11/2560)
     
กระทรวงคมนาคม
กรมท่าอากาศยานแจ้งปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ (12/12/2560)
กรมทางหลวงร่วมแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ สั่งทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน (12/12/2560)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา (12/12/2560)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา (12/12/2560)
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (วันที่ 4 ธันวาคม 2560) (12/12/2560)
     
กระทรวงสาธารณสุข
สธ.พัฒนาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง (15/12/2560)
สธ.ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา อาชีวเวชศาสตร์ และพิษวิทยา ร่วมหาสาเหตุการป่วยผู้ต้องขังที่เรือนจำกันทรลักษ์ (14/12/2560)
สธ. - มหิดล - วช.- สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ขยายความร่วมมือกับ อภ.-อย. จัดทำฐานข้อมูลยาระดับชาติ (14/12/2560)
คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เร่งหาแนวทางป้องกันเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (13/12/2560)
สธ.กำชับพื้นที่น้ำท่วม เฝ้าระวังโรคหลังน้ำลด (12/12/2560)
     
กระทรวงอุตสาหกรรม
สมอ. เปิดรับฟังความคิดเห็น หลังกำหนดให้ Power Bank เป็นมาตรฐานบังคับ (15/12/2560)
รมว.อุตฯ ส่องศักยภาพ จ.กาฬสินธุ์ นำโครงการรัฐเข้าพื้นที่ พร้อมดันมาตรฐานผ้าไหมไทยสู่สินค้าพรีเมี่ยม (15/12/2560)
รัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรม ตรวจดูความพร้อมของศูนย์ ITC ที่ จ.พิษณุโลก (15/12/2560)
กสอ. ชี้เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณดีต่อเนื่อง พร้อมแนะกลุ่มสตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งทุน และบริการของรัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (12/12/2560)
ก.อุตฯ เตือนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เร่งปรับตัวรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า (12/12/2560)
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม. เร่งเยียวยาสภาพจิตใจเด็กชายวัย 11 ขวบ ที่ผู้เป็นพ่อทำร้าย ร่างกายผู้เป็นแม่จนเสียชีวิต และพยายามฆ่าตัวตายตาม ที่ จ.สระแก้ว พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.พะเยา (12/12/2560)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2560 เชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งการแบ่งปันเพื่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก (12/12/2560)
พม. เร่งเยียวยาสภาพจิตใจเด็กชายวัย 3 ขวบ ในคลิปวีดิโอที่พ่อ-แม่ มีเพศสัมพันธ์ ที่ จ.พิษณุโลก พร้อมกำชับทีม One Home จ.สงขลา เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ติดอยู่ในบ้าน ที่ถูกน้ำท่วม (12/12/2560)
รมว.พม.ตรวจเยี่ยม กคช.เน้นการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่อยู่อาศัย (12/12/2560)
รมว.พม. ตรวจเยี่ยม พอช. เน้นย้ำการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (12/12/2560)
     
กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี ร่วมกับทีมวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวโครงการ “การศึกษาผลกระทบด้านการผลักดันทรัพย์สินต่อระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์กรความรู้ ด้านการบังคับคดีในระดับอาเซียน” (15/12/2560)
“บังคับคดี” โชว์ผลวิจัยด้านการผลักดันทรัพย์สินต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เผยมูลค่าการขายทอดตลาดทรัพย์เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น (10/12/2560)
สำนักงาน ป.ป.ส. แจ้งเตือนประชาชนกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. (10/12/2560)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ สร้างภูมิคุ้มกันแก่ภาคประชาชนก่อนเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ (10/12/2560)
“DSI ชี้แจงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กรณี ปปง.ไม่รับดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์” (06/12/2560)
     
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิธีเปิดสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (กรุงเทพฯ) เดินหน้าขับเคลื่อน วทน. ไทย-จีน อย่างยั่งยืน (13/12/2560)
โครงการวิจัย “วัสดุนาโนไฮบริดและการออกแบบปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงประดิษฐ์” (13/12/2560)
ดร.สุวิทย์ บรรยายพิเศษ การปรับตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0 (13/12/2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” (28/11/2560)
เปิดโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท (28/11/2560)
     
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รมว. กอบกาญจน์ ผนึกแผนเข้มสร้างปลอดภัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว (24/11/2560)
“10 เดือนแรก ท่องเที่ยวสร้างรายได้กว่า 2.1 ล้านล้านบาท” (20/11/2560)
ปลัดท่องเที่ยวฯ ร่วมพิธีปิดการฉลองความร่วมมือท่องเที่ยวอาเซียน-จีน (20/11/2560)
"กอบกาญจน์" เร่งผลักดันโมเดลเมืองภูเก็ตสร้างรายได้จากชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ชี้ 7 ชุมชนโดดเด่น ทำให้เกิดการกระจายรายได้ (20/11/2560)
เปิดยิ่งใหญ่ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (16/11/2560)
     
กระทรวงการคลัง
กอช.เพิ่มทางเลือกให้บุตรที่ไม่มีสูติบัตร ขอรับเงินคืนได้ง่ายขึ้น กรณี บิดา/มารดา ที่เป็นสมาชิก กอช. เสียชีวิต (13/12/2560)
สบน. ชี้แจงมาตรการช็อปช่วยชาติในประเด็นความเสี่ยงทางการคลัง (13/12/2560)
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาระสำคัญของมาตรา 53 ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (13/12/2560)
มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (06/12/2560)
โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดสงขลา (06/12/2560)
     
กระทรวงพลังงาน
พลังงานจังหวัดกระบี่ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทน และการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจรในชุมชนระดับตำบล สร้างชุมชน เข้มแข็งด้านพลังงาน ลดรายจ่าย เสริมรายได้ที่ยั่งยืน (12/12/2560)
ก.พลังงาน ลงพื้นที่ 2 จังหวัดภาคใต้ ขับเคลื่อนพลังงานทดแทนเต็มสูบ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนในพื้นที่ (12/12/2560)
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานติดตั้งโซล่าร์เซลล์เสริมสร้างศักยภาพไฟฟ้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ (12/12/2560)
สนพ.ลุยตรวจระบบก๊าซชีวภาพกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ (12/12/2560)
รมว. พลังงาน เข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจ ากระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งวันแรก (12/12/2560)
     
กระทรวงมหาดไทย
มท.1เป็นประธานเปิด "ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้" ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก (06/12/2560)
กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (06/12/2560)
กระทรวงมหาดไทย จัดแถลงข่าว "ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข" เชิญชวนประชาชนจับจ่ายใช้สอยตลาดประชารัฐ พร้อมเปิดตัวตลาดพร้อมกันทั่วประเทศ 5 ธันวาคมนี้ (06/12/2560)
มหาดไทยเตรียมจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 ธันวาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ (30/11/2560)
กระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชการ โครงการ International Center for Development Communication (ICDC)จากประเทศบังคลาเทศ (30/11/2560)
     
กระทรวงกลาโหม
รอง นรม. และ รมว.กห. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย้ำเฝ้าระวังยาเสพติด และคัดกรองการเข้าออกสิ่งผิดกฎหมายพื้นที่ชายแดน (13/12/2560)
รอง นรม.และ รมว.กห. สั่งหน่วยงานความมั่นคง ทำงานเข้มในหน้าที่ต่อเนื่อง และเตรียมข้อมูลประชุม กำหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เป็นรูปธรรม ช่วงเทศกาลสิ้นปี (13/12/2560)
“น้องเกี่ยวก้อย” กำลังใจเต็มร้อย มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความปรองดองในสังคม (13/12/2560)
กองทัพ ยังคงระดมกำลังพลและเครื่องจักร เข้าช่วยเหลือประชาชนที่กระทบต่อภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนห่วงฝนตกซ้ำเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยง (04/12/2560)
รอง นรม. และ รมว.กห. ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ ออท.สาธารณรัฐประชาชนจีน/ไทย (04/12/2560)
     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รมว.ทส. ประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมมือยกระดับนวัตกรรม เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชน (12/12/2560)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครอบครัว พาพ่อเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เข้าฟรี 5 ธันวาคม 2560 (12/12/2560)
ทส. ผนึกกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ปี 2561 (12/12/2560)
ความร่วมมือไทย - เยอรมัน (12/12/2560)
การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ครั้งที่ 3/2560 (12/12/2560)
     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “Building Smarter Futures for Thailand 4.0” (15/12/2560)
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม APEC TELWG ครั้งที่ 56 (14/12/2560)
รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงานสัมมนา “ สถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของภาครัฐ ประจำปี 2560” (14/12/2560)
กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ITU Asia-Pacific Centres of Excellence ครั้งที่ 4 (13/12/2560)
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” (13/12/2560)
     
กระทรวงวัฒนธรรม
รมว.วธ. กำชับทุกกรมเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนให้ทันตามเป้าหมาย พร้อมจัดสวดมนต์ข้ามปี ในประเทศ-ต่างประเทศ- 16 ประเทศเพื่อนบ้าน (12/12/2560)
วธ. เผย “ยูเนสโก” ประกาศขึ้นทะเบียน “ฟิล์มกระจก 35,427 รายการ-ภาพต้นฉบับ 5 หมื่นภาพ” จดหมายเหตุไทยมรดกล้ำค่าสมัย ร.5-ร.6 เป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลก” ปี 2560 อย่างเป็นทางการฯ (12/12/2560)
วธ.นำนาฏศิลป์-ดนตรี แลกเปลี่ยนไทย-กัมพูชาสานสัมพันธ์-ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านโบราณคดีใต้น้ำ-พิพิธภัณฑ์-จดหมายเหตุ พร้อมหารือจัด “สวดมนต์ข้ามปี” ไทย-กัมพูชา (12/12/2560)
วธ.พร้อมอำนวยความสะดวก-ความปลอดภัย-เปิดจุดคัดกรอง 5 จุดให้กับผู้เข้าชมพระเมรุมาศถึง 31 ธ.ค. ยอดผู้เข้าชม 27 วัน 2.3 ล้านรูป/คน (04/12/2560)
วธ.เผยครบ 2 ล้านรูป/คน ยอดผู้เข้าชมพระเมรุมาศเพิ่มขึ้นเกิน 1 แสนคน/วันเป็นวันที่ 4 พร้อมปรับแผนเวลาเปิดให้เข้าชม-อำนวยความสะดวก นักเรียน-ปชช.ชายแดนใต้ ชมนิทรรศการ 27 พ.ย.เชิญชมการแสดงอุปรากรจีน(งิ้ว) ชุดพิเศษ "ทวยเทพเทิดไท้องค์ราชันย์" ณ ท้องสนา (27/11/2560)
     
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุลเปิดให้บริการพิเศษ “ทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ ให้ประชาชน (14/12/2560)
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ใน ๓ จังหวัดภาคเหนือ เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ แก่ประชาชน (14/12/2560)
สหภาพยุโรปกลับมามีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองกับไทย (14/12/2560)
แถลงการณ์ของไทยต่อสถานะของนครเยรูซาเลม และสถานการณ์ในอิสราเอล - ปาเลสไตน์ (14/12/2560)
โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว (14/12/2560)
     
กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.ประชุมเพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท (21/09/2560)
สกอ.จัดมหกรรม U-School Mentoring (21/09/2560)
มอบนโยบาย ผอ.สพท.แต่งตั้งใหม่ ที่นครนายก (15/09/2560)
อาชีวะจับมือบ.บีกริมฯผสานความสุขมวลรวม (14/09/2560)
กอปศ.ประชุมนัด ๑๗ เร่งยกร่างแผนปฏิรูปประเทศ (13/09/2560)
     


 
© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-2488609-10 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : prministry.prd@gmail.com